Menu
Belastingadvies

Belastingadvies voor ondernemers

Belastingadvies

Belastingadvies bij ieder zakelijk vraagstuk

Belastingadvies speelt een belangrijke rol bij iedere zakelijke beslissing of activiteit, die uiteindelijk ook bij u in privé een keer tot uitdrukking komt. Of een onderneming nu kiest voor verduurzaming, investeert in vastgoed, buitenlandse werknemers wil aantrekken, overweegt om personeel een auto van de zaak aan te bieden of dat er een fusie of bedrijfsovername aanstaande is: een gedegen belastingadvies is noodzakelijk in het besluitvormingsproces.

Zakelijk belastingadvies met oog voor privé

Als belastingadviseurs voor mkb-ondernemers hebben we vanzelfsprekend oog voor de privésituatie. Inclusief de daarin te onderscheiden levensfases en dagelijkse uitdagingen. In alle opzichten ondersteunen we u bij de optimalisatie van uw belastingpositie, zodat u optimaal kunt ondernemen en netto het meest te besteden heeft.

Op deze pagina leest u meer over onze brede expertise op het gebied van belastingadvies en optimalisatie van uw belastingpositie. Of vraag direct een vrijblijvend advies aan.

Belastingadvies aanvragen

Belastingspecialisten

De belastingadviseurs van HLB Van Daal adviseren ondernemers over de meest uiteenlopende fiscale vraagstukken. Zoals vraagstukken gerelateerd aan innovatie en verduurzaming of fusie, bedrijfsovername of bedrijfssplitsing. Ook adviseren we u over fiscaliteiten omtrent vastgoed, investeringen en beleggingen en beantwoorden we al uw vragen over fiscale regelingen, bijvoorbeeld omtrent grensoverschrijdend werken en vaste en flexibele arbeidsrelaties.

Innovatie en verduurzaming

Innovatie en verduurzaming zijn de belangrijkste aanjagers van groei voor een onderneming. Duurzame innovatie en het investeren in duurzame oplossingen – resulterend in intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van groene energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens – zorgen daarnaast voor waardecreatie op lange termijn. Met gedegen belastingadvies helpen we u bij het maken van dergelijke strategische keuzes voor uw onderneming.

We gaan na voor welke regelingen en fiscale faciliteiten uw bedrijf mogelijk in aanmerking komt en helpen u (internationale) subsidies en faciliteiten optimaal te benutten. Zodat u meer kunt investeren en uiteindelijk ook netto meer overhoudt. De Innovatiebox is een bekende regeling. Onze belastingadviseurs begeleiden u bij de aanvraag en implementatie, met aandacht voor eventuele intellectuele eigendomsrechten en registratie daarvan. Daarbij adviseren we hoe via optimale transfer pricing mogelijk nog meer voordeel is te behalen.

Belastingadvies innovatie en verduurzaming aanvragen

Fusie, bedrijfsovername en -splitsing

Bij een bedrijfsovername, fusie of splitsing kan een onverwachte belastingclaim de plannen behoorlijk dwarsbomen. Een goed belastingadvies vooraf kan veel problemen voorkomen. Door tijdig maatregelen te treffen, wordt een fiscaal vriendelijke overdracht binnen of buiten familieverband mogelijk. Onze belastingadviseurs adviseren u hierover, om te komen tot een optimaal scenario waarbij u netto zoveel mogelijk overhoudt. Daarbij werken we nauw samen met onze corporate finance- en overnamespecialisten van HLB Matchers.

Belastingadvies fusie, bedrijfsovername of splitsing aanvragen

Global mobility: fiscaal optimaal werkgeverschap

Global mobility brengt tal van belastingvraagstukken met zich mee. Als uw medewerkers grensoverschrijdend werkzaam zijn, krijgt u te maken met fiscale regels en compliance verplichtingen in meerdere landen. Onze belastingadviseurs beantwoorden al uw vragen over onder meer de werk- en verblijfsvergunning, de voor- en nadelen van een salary split, sociale zekerheid/A1-verklaringen en de 30%-regeling versus vergoeding van extraterritoriale kosten. We adviseren u over de mogelijkheden, zodat u de juiste keuzes kunt maken, met als doel fiscaal optimaal werkgeverschap.

Belastingadvies global mobility aanvragen

Vastgoed en investeringen

Bij zakelijke of privé-investeringen in vastgoed en roerende zaken is het vaak lonend om vooraf fiscaal advies in te winnen. In bepaalde situaties kan het gunstig zijn om goederen geheel of gedeeltelijk tot het bedrijfsvermogen te rekenen voor de btw, waar het voor de inkomstenbelasting gunstig kan zijn om ze tot het privévermogen (box 3) te rekenen. Onze belastingadviseurs brengen de fiscale mogelijkheden en het meest gunstige scenario voor u in kaart. De levensfase waarin uw bedrijf en uzelf zich bevindt, is daarbij het uitgangspunt.

Belastingadvies vastgoed en investeringen aanvragen


Veelgestelde vragen aan belastingadviseurs

Belastingadviseurs

De belastingadviseurs van HLB Van Daal helpen ondernemers bij alle fiscale vraagstukken. We voorzien ondernemers van oplossingsgericht en strategisch advies en ondersteunen met praktische zaken, met het doel de belastingdruk te verlagen en kansen optimaal te benutten. Jaarlijks doen zich wijzigingen voor in het belastingstelsel en ook in uw privésituatie kunnen zaken veranderen. Economische ontwikkelingen kunnen daarbij van invloed zijn.

✓ Team van ervaren belastingadviseurs en belastingspecialisten
✓ HLB Van Daal biedt een fullservice dienstverlening
✓ Uw bedrijfsadviseur is uw sparring partner en aanspreekpunt voor ál uw vragen
✓ HLB Van Daal is altijd dichtbij in Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam
✓ Sterk internationaal netwerk: 800 HLB-kantoren in 150 landen

Vraag direct vrijblijvend advies aan


Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A.J. (Arjan) Mulders, Directeur Fiscaal bij HLB Van Daal in Dongen.

Stuur een e-mail of bel +31(0)162 322 000
mr. A.J. (Arjan) Mulders