Menu
Estate/Vermogensplanning

Estate en vermogensplanning voor ondernemers

Estate/Vermogensplanning

Financiële planning zakelijk en privé

Een financiële planning geeft inzicht en helpt u als ondernemer zaken op orde te krijgen, nu en in de toekomst. We adviseren u over alle aspecten omtrent een financiële planning, afgestemd op de doelstellingen en levensfasen van uw bedrijf en van u als ondernemer. Onze financieel planners, estate planners en fiscalisten werken daarbij nauw samen met onze juristen, accountants en andere specialistenteams binnen HLB Van Daal. Zo helpen we u uw zakelijke en persoonlijke doelen te bereiken.

Op deze pagina leest u meer over onze brede expertise op het gebied van estate planning en vermogensplanning. Of vraag direct een vrijblijvend gesprek met een financieel planner aan.

Advies estate planning aanvragen

Estate planning experts HLB Van Daal

De estate planners van HLB Van Daal adviseren ondernemers over en begeleiden bij het opstellen van een financiële planning, afgestemd op de doelstellingen en levensfasen van uw onderneming en uzelf. We adviseren u over vraagstukken rond erf- en schenkbelasting, huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, financiële en fiscale gevolgen van een echtscheiding, het (levens)testament, vermogensoverdracht, pensioen en oudedagsvoorziening en immigratie, emigratie en remigratie.

Erf- en schenkbelasting

Erf- en schenkbelasting is te beperken als vermogen al bij leven geleidelijk wordt overgedragen aan de volgende generatie. Hiervoor kunnen onze estate planners en fiscalisten een schenkingsplan op maat opstellen. We adviseren u over deze en andere mogelijkheden, zoals het gebruikmaken van een eenmalige vrijstelling bij schenking, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) of het verkopen van goederen aan uw kinderen, waarbij de (openstaande) koopsom geleidelijk wordt kwijtgescholden .

Advies erf- en schenkbelasting aanvragen

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen de partner van een ondernemer beschermen tegen aansprakelijkheid voor een belastingschuld of andere schulden van de onderneming . Het aanpassen of opheffen van huwelijkse voorwaarden kan in bepaalde situaties echter ook een flink fiscaal voordeel opleveren. Onze estate planners gaan de mogelijkheden voor u na; onze fiscalisten adviseren u samen met onze juristen over het opstellen of herzien van huwelijkse voorwaarden.

Advies huwelijkse voorwaarden aanvragen

Testament en levenstestament

Een testament legt vast wat er met de onderneming en het vermogen van de ondernemer gebeurt na overlijden. Onze estate planners en fiscalisten adviseren u bij het opstellen van een fiscaal vriendelijk testament, dat aansluit op uw doelstellingen en de levensfasen van de onderneming. Daarbij zijn met name de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en andere fiscale vrijstellingen belangrijke aandachtspunten. Ook toetsen we een bestaand testament regelmatig op mogelijke fiscale wijzigingen en geven we advies over het opstellen van een levenstestament, een boedelbeschrijving en/of een familiestatuut.

Advies testament en levenstestament aanvragen

Vermogens- en inkomensplanning

Vermogens- en inkomensplanning vormen het fundament van een financiële planning. Het optimaal structureren, het laten renderen van vermogen en het opstellen van een fiscaal vriendelijk pensioenplan zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Uitgaande van uw zakelijke en persoonlijke doelen brengen onze financieel planners de mogelijkheden in kaart. We adviseren u over bedrijfsopvolging, het opstellen van een calamiteitenplan (om voorbereid te zijn op arbeidsongeschiktheid of overlijden) en vele andere vraagstukken.

Advies vermogens- en inkomensplanning aanvragen

Vermogensoverdracht

Vermogensoverdracht bij leven en overlijden kan een flinke belastingbesparing opleveren. Het blijft een zeer complex onderwerp waarbij vele fiscale regels en ook juridische factoren een rol spelen. Onze onafhankelijke estate planners en fiscalisten gaan voor u na hoe het opgebouwde vermogen fiscaal zo gunstig mogelijk kan worden overgedragen aan erfgenamen. Dit is vanzelfsprekend maatwerk: uw wensen staan daarbij altijd voorop.

Advies vermogensoverdracht aanvragen

Pensioen en oudedagsvoorziening

Pensioen of een oudedagsvoorziening: een pensioenplan helpt ondernemers om tijdig voorzieningen te treffen en fiscaal voordeel te behalen . Een lijfrente, een oudedagsverplichting (ODV), banksparen, beleggen, benutten van waardeontwikkeling van uw bedrijf: er zijn veel mogelijkheden en dat maakt het niet eenvoudig om de juiste keuzes te maken. Onze financieel planners adviseren u welke oplossing het beste bij uw situatie en iedere levensfase aansluit en hoe u de mogelijkheden van pensioenopbouw volledig benut.

Advies pensioen en oudedagsvoorziening aanvragen

Echtscheiding en relatiebreuk

Een echtscheiding of relatiebreuk heeft ook zakelijk impact. De financiële en fiscale gevolgen kunnen groot zijn. Door tijdig voorzorgsmaatregelen te treffen en ervan bewust te zijn dat het ook u kan overkomen, zijn vervelende consequenties voor het bedrijf en uw inkomen en opgebouwde pensioen te voorkomen. Onze estate planners en fiscalisten adviseren u welke voorzorgsmaatregelen wenselijk zijn of bieden ondersteuning bij de financiële en fiscale afwikkeling van een scheiding. Hierbij werken we nauw samen met onze juristen familierecht en waarderingsdeskundigen van HLB Matchers.

Fiscaal advies echtscheiding en relatiebreuk aanvragen

Immigratie, emigratie en remigratie

Emigratie, immigratie of remigratie: wanneer een ondernemer voor een dergelijk besluit staat, zijn er veel vragen te beantwoorden. Met een duidelijk advies helpen onze estate planners en fiscalisten u bij het nemen van een beslissing. Ook bieden we praktische ondersteuning bij het treffen van alle voorbereidingen. Daarbij werken we nauw samen met onze collega’s van HLB International. Het wonen in een ander land kan aantrekkelijke fiscale voordelen opleveren, maar daar zijn wel de nodige voorwaarden aan verbonden. Stap voor stap nemen wij de financiële en fiscale aandachtspunten door die aan de orde zijn bij migratieplannen. Indien nodig, doen we daarbij een beroep op onze collega’s binnen HLB International, vertegenwoordigd in 150 landen.

Fiscaal advies immigratie, emigratie en remigratie aanvragen


Veelgestelde vragen over estate en vermogensplanning

Financiële planners

De financieel planners van HLB Van Daal helpen ondernemers bij het opstellen van een gedegen financieel plan, afgestemd in de tijd op hun zakelijke en persoonlijke doelstellingen. We voorzien ondernemers van oplossingsgericht en strategisch advies en ondersteunen met praktische zaken, waarbij de belastingdruk wordt verlaagd en kansen worden benut.

✓ Team van ervaren belastingadviseurs en specialisten
✓ HLB Van Daal biedt een fullservice dienstverlening
✓ Uw bedrijfsadviseur is uw sparring partner en aanspreekpunt voor ál uw vragen
✓ HLB Van Daal is altijd dichtbij in Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam
✓ Sterk internationaal netwerk: 800 HLB-kantoren in 150 landen

Vraag direct vrijblijvend advies aan

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A.J. (Arjan) Mulders, Directeur Fiscaal bij HLB Van Daal in Dongen.

Stuur een e-mail of bel +31(0)162 322 000
mr. A.J. (Arjan) Mulders