Menu
Fiscaal in control

Compliance advies voor ondernemers

Fiscaal in control

Fiscaal in control

Compliance begint met tijdig en correct belastingaangifte doen, maar fiscale compliance omvat meer. Het doel is om fiscaal ‘in control’ te zijn en in het organisatiebeleid, de bedrijfsvoering en -processen structureel aandacht te hebben voor fiscaliteit. Ons compliance advies maakt deel uit van onze totale strategische fiscale advisering, zoals deze is ingebed in de full service dienstverlening van HLB Van Daal. We helpen u om kansen te benutten en uw zakelijke en persoonlijke ambities te realiseren.

Op deze pagina leest u meer over onze brede expertise op het gebied van compliance. Of vraag direct een vrijblijvend advies aan.

Advies compliance aanvragen

Compliance adviseurs HLB Van Daal

Advies over bijvoorbeeld mandatory disclosure-vraagstukken, bij boekenonderzoek of bezwaar en beroep, het ontwikkelen en implementeren van een Tax Control Framework: om fiscaal in control te blijven, is advies en een compliance check door van ervaren specialisten zeer waardevol voor elke ondernemer. Wij zijn op de hoogte van alle fiscale en juridische spelregels en helpen u bij alle compliance vraagstukken, uitgaande van uw specifieke situatie. Zodat u fiscaal in control blijft.

Inkeerregeling

De inkeerregeling is er om een onjuiste aangifte of niet eerder aangegeven (buitenlandse) vermogens, inkomsten en erfenissen vrijwillig te melden bij de Belastingdienst. Vooropgesteld staat dat het belangrijk is uw verantwoordelijkheid in deze te nemen. Onze compliance adviseurs begeleiden ondernemers bij het inkeertraject, bijvoorbeeld bij het indienen van een melding en suppletieaangifte. We brengen in kaart wat de financiële impact is van inkeren. Daarbij werken we nauw samen met onze juridische adviseurs.

Advies inkeerregeling aanvragen

Bezwaar en beroep

Bezwaar maken of beroep aantekenen als u het niet eens bent met een belasting- of naheffingsaanslag, een boete of ander besluit van de Belastingdienst vraagt om deskundig advies. Als ondernemer kunt u ons machtigen. Onze fiscalisten kunnen namens u bezwaar indienen, toelichting vragen of onderhandelingen met de Belastingdienst voeren. Leidt dat tot een vaststellingsovereenkomst, dan kunnen we deze voor u vormgeven. Ook als het komt tot een beroepszaak, staan we u bij. We werken hierbij nauw samen met onze juridische adviseurs en financieel specialisten.

Advies compliance bezwaar en beroep aanvragen

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is in uiteenlopende situaties aan de orde en dient ter voorkoming van juridische geschillen. Gaat het om een afspraak tussen een ondernemer en de Belastingdienst, dan legt de overeenkomst doorgaans afspraken vast die feitelijk van aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkeren, kwalificatie van afgezonderd particulier vermogen, afwaarderingsvraagstukken en waardevaststelling van onroerend goed. Onze belastingadviseurs beantwoorden al uw vragen over dit onderwerp. Heeft u een vraag over een vaststellingsovereenkomst naar aanleiding van ontslag van een medewerker? We verwijzen u graag naar onze juridisch adviseurs en specialisten arbeidsrecht.

Advies vaststellingsovereenkomst aanvragen

Tax Control Framework

Een Tax Control Framework (TCF) geeft inzicht in uw fiscale positie en maakt de fiscaliteit binnen een onderneming beter en eenvoudiger te beheersen. Het helpt om volledig en tijdig aangifte te doen en bovenal goed te plannen, risico’s te voorkomen en kansen te signaleren, zodat u de belastingdruk mogelijk kunt verlagen. Met uw ambities en doelstellingen als uitgangspunt ondersteunen onze adviseurs u bij het ontwikkelen en implementeren van een goed functionerend TCF. Dit in nauwe samenwerking met onze IT-specialisten van Business Innovation.

Advies Tax Control Framework aanvragen

Registraties en meldingen

Registraties in onder meer het UBO-register en meldingen van bijvoorbeeld grensoverschrijdende constructies conform de Europese MDR/DAC6-richtlijn, vragen veel tijd en aandacht van ondernemers. Onze compliance adviseurs kunnen u hierbij ondersteunen door constructies te toetsen, als intermediair meldingen en registraties te verzorgen en de vervolgstappen van het proces te begeleiden.

Advies registraties en meldingen aanvragen

Boetes, invorderingen en betalingsregelingen

Boetes of invorderingen worden opgelegd als een onderneming een belastingaanslag niet of niet tijdig betaalt. Bent u het niet eens met de opgelegde sanctie of wilt u een betalingsregeling treffen, dan kunt u een beroep doen op de expertise van onze compliance adviseurs. We brengen voor u de mogelijkheden in kaart en voeren onderhandelingen met de Belastingdienst of starten een bezwaar- of beroepsprocedure. Hierbij werken we nauw samen met onze juridisch adviseurs.

Advies boetes, invordering en betalingsregelingen aanvragen

Fiscale aansprakelijkheid

Fiscale aansprakelijkheid is een risico voor ondernemers. De gevolgen kunnen immers groot zijn. Zo kan een dga of bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld omzetbelasting en loonheffingen. Vanzelfsprekend kunnen onze fiscale adviseurs u hierin bijstaan. Echter, voorkomen is beter dan genezen. Onze fiscaal compliance adviseurs brengen mogelijke risico’s in kaart, om te voorkomen dat er een aansprakelijkheidskwestie ontstaat.

Advies fiscale aansprakelijkheid aanvragen

Fiscale due diligence

Fiscale due diligence geeft meer inzicht in de fiscale structuur van een onderneming. Het brengt verbeterpunten en risico’s aan het licht en helpt bij het nemen van strategische beslissingen inzake fiscaliteit. Onze specialisten kunnen een (fiscale) due diligence voor u verzorgen binnen uw onderneming of bij aankoop- en verkoopprocessen. Voor een volledig boekenonderzoek – waarbij onder meer ook juridische, HRM- en IT-vraagstukken aan de orde komen – werken we nauw samen met de specialisten van HLB Matchers.

Advies compliance due diligence aanvragen

Compliance bedrijf

Naast bovenstaande diensten kunnen wij u ook ondersteunen met vraagstukken die betrekking hebben op onderwerpen als fiscaal procesrecht, Wet Aanpak Schijnconstructies, verdragstoepassing, Horizontaal Toezicht, de Mandatory Disclosure Richtlijn en tal van andere thema’s. Als eindregisseur zorgen we er samen met u voor dat u zowel zakelijk als privé in fiscaal in control blijft.

Compliance check aanvragen


Veelgestelde vragen belastingaangifte ondernemers

Compliance advies

De adviseurs van HLB Van Daal helpen ondernemers bij alle fiscale vraagstukken. We voorzien ondernemers van oplossingsgericht en strategisch advies en ondersteunen met praktische zaken, met het doel de belastingdruk te verlagen en kansen optimaal te benutten.

✓ Team van ervaren belastingadviseurs en specialisten
✓ HLB Van Daal biedt een fullservice dienstverlening
✓ Uw bedrijfsadviseur is uw sparring partner en aanspreekpunt voor ál uw vragen
✓ HLB Van Daal is altijd dichtbij in Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam
✓ Sterk internationaal netwerk: 800 HLB-kantoren in 150 landen

Vraag direct vrijblijvend advies aan

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A.J. (Arjan) Mulders, Directeur Fiscaal bij HLB Van Daal in Dongen.

Stuur een e-mail of bel +31(0)162 322 000
mr. A.J. (Arjan) Mulders