Menu
Arbeidsrecht

Juridisch advies arbeidsrecht

Juridisch advies arbeidsrecht

Advies arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een onderwerp waar iedere ondernemer met personeel mee te maken heeft. De arbeidsjuristen van HLB Van Daal adviseren werkgevers over alle arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals het opstellen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten, juridische vragen omtrent arbeidsongeschiktheid of het organiseren van medezeggenschap in een groeiend bedrijf. Met een goed en helder juridisch advies over arbeidsrecht staat HLB Van Daal u als ondernemer bij, zodat uw bedrijf geen onnodige risico’s loopt.

Op deze pagina leest u meer over onze advisering en diensten op het gebied van arbeidsrecht. Of vraag direct een vrijblijvend advies aan.

Advies arbeidsrecht aanvragen

Specialist arbeidsrecht

Nieuwe wetgeving, zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), cao’s en veranderingen binnen uw organisatie: de rechten, plichten en mogelijkheden voor werkgevers wijzigen voortdurend. Onze specialisten helpen u met juridisch advies over alle arbeidsrechtelijke vraagstukken en geven aan waar u als ondernemer op moet anticiperen, uitgaande van uw specifieke situatie.

Arbeidsovereenkomsten

Een correct opgestelde arbeidsovereenkomst kan veel problemen voorkomen. Onze arbeidsjuristen adviseren werkgevers over de duur van arbeidscontracten en helpen bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten. We zorgen dat alle arbeidsvoorwaarden en bedingen zijn vastgelegd, zoals een geheimhoudingsplicht, concurrentiebeding en relatiebeding. Ook toetsen we of bestaande arbeidscontracten nog aansluiten bij uw organisatie en voldoen aan actuele wet- en regelgeving. Daarnaast beantwoorden we al uw vragen over arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld over de proeftijd, het aantal tijdelijke contracten dat u mag aanbieden en de opzegtermijn.

Advies arbeidsovereenkomst aanvragen

Arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict tussen een werknemer en werkgever is helaas nooit geheel uit te sluiten. Als zich een arbeidsgeschil met een medewerker voordoet, dan bieden onze arbeidsjuristen u advies en ondersteuning op maat. Uitgangspunt is het voorkomen van een langdurig juridisch geschil of rechtszaak.

Advies arbeidsconflict aanvragen

Ontslag, transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst

Neemt u afscheid van een of meer werknemer(s)? Onze juristen en specialisten op gebied van arbeidsrecht bieden juridische bijstand en praktische ondersteuning bij het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het indienen van een ontslagverzoek bij de kantonrechter, het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (vso), het vaststellen van een transitievergoeding en andere juridische vraagstukken omtrent ontslag.

Advies ontslag aanvragen

Reorganisatie

Een reorganisatie van een onderneming is complex en doorgaans een gevoelige kwestie. Ondernemers kunnen daarbij rekenen op deskundig juridisch advies en praktische ondersteuning van onze arbeidsrechtjuristen. We adviseren over eventuele ontslagvergunningen, transitievergoedingen, een sociaal plan en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken die met een reorganisatie gemoeid zijn.

Advies reorganisatie aanvragen

Arbeidsongeschiktheid werknemer

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid van een werknemer kunnen groot zijn voor ondernemers. Als werkgever bent u verplicht om gedurende maximaal 2 jaar het loon door te betalen. Ook daarna wordt u mogelijk nog financieel belast. Wat zijn de rechten en plichten voor werkgevers? Wat moet u doen als u te maken krijgt met arbeidsongeschiktheid, re-integratie of een arbeidsconflict hierover? Onze arbeidsjuristen beantwoorden alle vragen over arbeidsongeschiktheid en geven advies op maat.

Advies arbeidsongeschiktheid aanvragen

Arbeidsreglement en personeelshandboek

Het vastleggen van werkafspraken in een arbeidsreglement of personeelshandboek in aanvulling op het arbeidscontract zorgt voor duidelijkheid en helpt arbeidsconflicten te voorkomen. Onze arbeidsjuristen helpen bij het opstellen van het arbeidsreglement of het updaten ervan. We toetsen afspraken op actuele wetgeving, nieuwe cao-afspraken, (fiscale) wijzigingen zoals onkostenvergoedingen en specifieke onderwerpen die van toepassing zijn op uw situatie.

Advies arbeidsreglement aanvragen

Ondernemingsraad en medezeggenschap

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht voor organisaties met 50 of meer werknemers. Telt uw bedrijf minder dan 50 medewerkers, dan is een vrijwillige personeelsvertegenwoordiging mogelijk, maar is het sowieso verplicht om minimaal twee keer per jaar een overleg te voeren over het personeelsbeleid. Onze arbeidsjuristen adviseren u en beantwoorden al uw vragen over medezeggenschap, adviesrecht en andere bevoegdheden van uw werknemers.

Advies ondernemingsraad aanvragen

Overheidsmaatregelen voor werkgevers

Wet- en regelgeving en overheidsmaatregelen brengen plichten, maar ook rechten met zich mee voor werkgevers. Van welke overheidsmaatregelen kunnen ondernemers gebruikmaken? Zeker in coronatijd zijn er tal van (steun)maatregelen waarvoor uw bedrijf wellicht in aanmerking komt. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de Regeling onwerkbaar weer en andere regelingen die voortkomen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Onze arbeidsjuristen zijn uitstekend op de hoogte en adviseren u graag.

Advies overheidsmaatregelen aanvragen


Veelgestelde vragen over arbeidsrecht

Juristen arbeidsrecht

De juristen van HLB Van Daal helpen werkgevers bij juridische vraagstukken rondom arbeidsrecht. We voorzien ondernemers van juridisch, oplossingsgericht advies en ondersteunen met praktische zaken, met het doel arbeidsconflicten of financiële schade voor het bedrijf te voorkomen.

✓ Team van ervaren arbeidsrechtjuristen
✓ Tevens gespecialiseerd in ondernemings-, contracten-, familie- en insolventierecht en privacywetgeving/AVG
✓ HLB Van Daal biedt een fullservice dienstverlening
✓ Uw bedrijfsadviseur is uw sparring partner en aanspreekpunt voor ál uw vragen
✓ HLB Van Daal is altijd dichtbij in Noord-Brabant, Limburg en Amsterdam
✓ Sterk internationaal netwerk: 800 HLB-kantoren in 150 landen

Vraag direct vrijblijvend advies aan

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. S.P. (Sergej) Ludwiczak, Jurist bij HLB Van Daal in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
mr. S.P. (Sergej) Ludwiczak