Menu
?

Kan ik mijn winst verlagen door het doen van investeringen?

Ja, u kunt uw fiscale winst verkleinen door aftrekposten te benutten en te investeren in uw bedrijf. Het is de moeite waard om dit goed te onderzoeken. Plan zorgvuldig op welk moment u het beste kunt investeren, om maximaal fiscaal profijt te hebben.

Berekenen van jaarlijkse afschrijving

Investeren is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren in de onderneming gebruikt gaan worden. Het kan ook gaan om bedrijfsmiddelen die binnen uw eigen organisatie vervaardigd zijn. Investeringen hebben niet rechtstreeks invloed op de winst. De gekochte bedrijfsmiddelen worden gedurende de levensduur ten laste van uw winst gebracht door middel van jaarlijkse afschrijvingen. We berekenen deze afschrijvingen door de aanschafwaarde te verminderen met de eventuele restwaarde. Het verschil wordt in jaarlijkse delen ten laste van de winst gebracht. De levensduur wordt bepaald aan de hand van het verwachte nuttige gebruik ten behoeve van uw onderneming. In de praktijk worden er standaardtermijnen gehanteerd. Gebouwen worden doorgaans in dertig jaar afgeschreven, machines en inventaris in vijf jaar.

Besparen van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Voor de berekening van de belasting mag u in bepaalde situaties fiscaal willekeurig afschrijven over de bedrijfsmiddelen. Als uw onderneming een bv is, kan dat zorgen voor een besparing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De extra liquiditeit die hierdoor beschikbaar blijft, kan dan binnen de onderneming worden gebruikt. 

Bijzondere regeling voortbrengingskosten

Een bijzondere regeling geldt voor de voortbrengingskosten (kosten van bedrijfsmiddelen die u zelf maakt, zoals personeelskosten en kosten van inschakelen van derden) van zogenaamde ‘immateriële activa’: deze kunnen ineens ten laste van de winst worden gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voortbrengingskosten van software.

Recht op extra aftrek

Bij sommige investeringen heeft u recht op éxtra aftrek in de winstaangifte. Met een investering wordt een aanschaf of voortbrenging van tenminste € 450 bedoeld. Dat kan in de vorm van kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een aardige extra aftrekpost opleveren van maximaal 28% van het geïnvesteerde bedrag. Voor investeringen in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen kan ook sprake zijn van energie-investeringsaftrek. Deze extra aftrek kan zelfs oplopen tot 54 ½ %. Investeringen die zijn aan te merken als milieu-investeringen kunnen 36% extra aftrek opleveren. 

Meer weten? Neem contact op

Wilt u weten welke mogelijkheden u kunt benutten om de fiscale winst van uw onderneming te verkleinen? Neemt u contact met ons op, we adviseren u graag.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.D. (Johan) Verkerk AA, Senior accountmanager bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
J.D. (Johan) Verkerk AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. A.L.H. (Angelo) Neelen, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
drs. A.L.H. (Angelo) Neelen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. A.L.H. (Angelo) Neelen, Belastingadviseur bij HLB Van Daal in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
drs. A.L.H. (Angelo) Neelen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.D. (Johan) Verkerk AA, Senior accountmanager bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
J.D. (Johan) Verkerk AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.M. (Paul) Flikweert, Partner bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.M. (Paul) Flikweert

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.M. (Paul) Flikweert, Partner bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.M. (Paul) Flikweert