Delen
Aan de slag met uw huwelijkse voorwaarden en de jaarlijkse verrekening | HLB Nederland
Menu
Actueel

Aan de slag met uw huwelijkse voorwaarden en de jaarlijkse verrekening

Gepubliceerd op

Juist aan het begin van het nieuwe jaar maken wij u er graag op attent om de jaarlijkse verrekening niet te vergeten! Wat u moet doen leest u hier.

Aan de slag met uw huwelijkse voorwaarden en de jaarlijkse verrekening

Goed voornemen 2024? 

U gaat binnenkort weer aan de slag met uw aangiften inkomstenbelasting 2023. De jaarrekening van uw onderneming zal weer opgesteld worden. Een goed moment om uw financiële regelingen van uw huwelijkse voorwaarden onder de loep te nemen.

Jaarlijks inkomensverrekenbeding

Het komt regelmatig voor dat huwelijkse voorwaarden een jaarlijks inkomensverrekenbeding bevatten. Dit verrekenbeding bepaalt dat "gespaarde inkomsten" elk jaar tussen de echtgenoten gedeeld moeten worden. Met een periodiek verrekenbeding spreken echtgenoten af de tijdens het huwelijk gespaarde inkomens (dus nadat de kosten van de gezamenlijk huishouding zijn voldaan) jaarlijks met elkaar te delen. De vermogens van ieder van de echtgenoten blijven gescheiden, maar wat tijdens het huwelijk wordt gespaard, wordt met elkaar gedeeld.

Wettelijk vermoeden

Vaak blijkt dat echtparen de jaarlijkse verrekening niet uitvoeren. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Als de jaarlijkse verrekening achterwege is gebleven geldt een "wettelijk vermoeden". Vermoed wordt dat het totale huwelijkse vermogen opgebouwd is ten laste van de niet verrekende inkomsten. Dit betekent dat de rechthebbende echtgenoot in beginsel gerechtigd is tot de helft van de waarde van het gehele vermogen. De bewijslast om het tegendeel te bewijzen ligt bij de andere echtgenoot en dat blijkt in de praktijk niet even gemakkelijk. Afhankelijk van het vastgelegde periodiek verrekenbeding kunnen bovendien opgepotte winsten van een B.V. tot de jaarlijkse verrekening behoren.

Notariële vaststellingsovereenkomst

Als u de jaarlijkse verrekening niet heeft uitgevoerd en u wilt voorkomen dat bij het einde van het huwelijk zal worden afgerekend als ware sprake van een gemeenschap van goederen kunt u overwegen een notariële vaststellingsovereenkomst te laten opstellen. In deze overeenkomst maakt u afspraken over het in het verleden niet uitgevoerde verrekenbeding. U kunt bovendien overwegen de huwelijkse voorwaarden aan te laten passen door het inkomensbegrip aan te passen en te verduidelijken, zodat bijvoorbeeld opgebouwde winstreserves van de BV niet meer meetellen voor de jaarlijkse verrekening. U kunt ook ervoor kiezen om het verrekenbeding voor de toekomst geheel te schrappen uit uw huidige huwelijkse voorwaarden.

Om mogelijke discussies en risico's te voorkomen is het dus de overweging waard om uw huwelijkse voorwaarden nog eens door te nemen en wellicht te wijzigen. Wij zijn uiteraard bereid om samen met u door te nemen wat de mogelijkheden zijn. Wij kunnen helpen met het voorbereiden en cijfermatig onderbouwen van de hiervoor genoemde notariële vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen wij bijstaan bij het jaarlijks opstellen van de jaarlijkse verrekening.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus