Menu
HLB Amsterdam

Financiële planning

Een financieel plan helpt u om inzicht te krijgen hoe u er over 10 of 20 jaar financieel voorstaat. In het plan staat op welke wijze u uw doelen kunt bereiken. Tot slot geeft het u inzicht hoe uw financiële situatie wijzigt als uw persoonlijke situatie plotseling verandert (denkt u bijv. aan werkloos of arbeidsongeschikt worden, minder of eerder stoppen met werken, scheiding of het gaan studeren van uw kinderen).

Een financieel plan geeft u rust. Een financieel plan is dus niet alleen nuttig als u over een (groot) vermogen beschikt. In feite is het voor elk huishouden van belang.
Wij adviseren hoe u kunt inspelen op deze soms onverwachte gebeurtenissen. In ons advies houden wij rekening met uw wensen en doelstellingen voor de lange termijn en ook in welke mate u bereid bent om risico’s te nemen. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan de keuze tussen sparen of beleggen bij het opbouwen van vermogen. In een financieel plan dragen wij algemene oplossingen aan om uw doelstellingen te realiseren. Een financieel plan van onze planners is begrijpelijk voor iedereen.

Om een goed financieel plan te kunnen opstellen, moet een adviseur of financieel planner over de juiste kennis en kunde beschikken. Onze financieel planners zijn aangesloten bij de federatie van financiële planners (FFP). Zij zijn verplicht om hun kennis en kunde actueel te houden en deze kennis en kunde wordt ook regelmatig getoetst.