Delen
Aanleveren van de mutaties december 2023 | HLB Nederland
Menu
Actueel

Aanleveren van de mutaties december 2023

Gepubliceerd op

Om u evenals voorgaande jaren in de gelegenheid te stellen de salarissen vóór de feestdagen te doen uitbetalen, verzoeken wij u de mutaties over de maand december en eventuele andere emolumenten zoals bonussen, gratificaties etc. welke in 2023 verwerkt moeten worden uiterlijk vrijdag 8 december a.s. aan ons door te geven. Bij een latere aanlevering kunnen wij niet garanderen dat uw werknemer zijn of haar salarisstrook voor de Kerstdagen heeft.

Aanleveren van de mutaties december 2023

Om het jaar goed af te sluiten verzoeken wij u, voor werknemers waar het dienstverband in november of december is of wordt beëindigd, de vakantietoeslag en vakantiedagen bij de mutaties voor de maand december aan ons door te geven.

Mutaties voor periode 13 en eventuele extra mutaties (oproepkrachten/afrekeningen) die uiterlijk donderdag 4 januari 2024 zijn doorgegeven kunnen wij nog verwerken in de salarisadministratie van 2023 en daarmee ook in de aangifte loonheffingen over december 2023.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Glenn Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Glenn Hendriks RPP