Menu
Actueel

Belastingheffing box 3: hoe nu verder?

Gepubliceerd op

In januari informeerden wij u over de uitspraak van de Hoge Raad inzake de heffing van inkomstenbelasting in box 3; de belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen.

Belastingheffing box 3: hoe nu verder?
De Hoge Raad is van oordeel dat de met ingang van 1 januari 2017 geldende vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in het geval iemand door dit forfaitaire stelsel wordt geconfronteerd met een heffing naar een voordeel uit sparen en beleggen dat hoger is dan het werkelijk behaalde rendement. De Hoge Raad biedt hiervoor in deze zaak rechtsherstel door te bepalen dat alleen het behaalde werkelijke rendement uit de tot de rendementsgrondslag behorende bezittingen in de heffing wordt betrokken.

De uitspraak dwingt de politiek tot het maken van belangrijke keuzes. In dit artikel informeren wij u over de stand van zaken.

Bepalen werkelijk rendement

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat aangesloten moet worden bij het ‘werkelijke rendement’. De staatsecretaris heeft een aantal externe deskundigen gevraagd om dit begrip te definiëren.

Het advies van de deskundigen is dat bij de bepaling van het werkelijke rendement tevens rekening moet worden gehouden met de waardemutaties van de onderliggende vermogensbestanddelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook de koersstijging (of daling) van aandelen en de toename (of afname) van de waarde van onroerend goed tot het rendement behoren.

Het is nog niet bekend of de politiek dit advies overneemt. Ook is niet bekend of belastingplichtigen met vermogenswinsten om die reden helemaal geen recht meer hebben op compensatie ten aanzien van de belastingheffing over hun bank- en spaarrekeningen. Dit zal afhangen van politieke keuzes en de mogelijkheden om geautomatiseerd rechtsherstel te bieden (zie hierna). 

Tijdig bezwaar gemaakt tegen de aanslag over 2017, 2018, 2019 en/of 2020?

Dit betreft de zogenoemde massaal-bezwaar procedures. De Staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst heeft op 4 februari 2022 aangegeven dat alle bezwaren gegrond zijn verklaard. Het fictieve rendement over inkomsten en sparen en beleggen moet vervangen worden door het werkelijke rendement.

In de komende periode gaat de staatsecretaris samen met de Belastingdienst op zoek naar een geautomatiseerde oplossing voor het afdoen van de bezwaarschriften. Daarbij is o.a. van belang op welke wijze het werkelijke rendement dient te worden bepaald. De kans bestaat dat belastingplichtigen zelf nog bewijsstukken moeten aanleveren, zeker indien ook sprake is van aandelen en/of onroerend goed. Wij verwachten uiterlijk in mei 2022 een update vanuit de politiek.

De meeste bezwaarschriften dienen formeel voor 4 augustus 2022 afgewikkeld te worden. De staatsecretaris heeft al aangegeven dat deze deadline vermoedelijk niet gehaald kan worden. Te zijner tijd bestaat wellicht de mogelijkheid om de overheid in gebreke te stellen en een dwangsomvergoeding te eisen. Wij informeren u hierover te zijner tijd.

Geen bezwaar gemaakt tegen reeds opgelegde definitieve aanslag over 2017, 2018, 2019 en/of 2020?

De belangrijkste vraag bij deze belastingplichtigen is of het nut heeft om alsnog bezwaar in te dienen. We noemen dit een ambtshalve bezwaarschrift. Ambtshalve bezwaar is in beginsel mogelijk tot 5 jaar na het einde van het belastingjaar. Een ambtshalve bezwaarschrift tegen de aanslag over het jaar 2017 dient uiterlijk 31 december 2022 ingediend te worden.

Wel gelden er specifieke vereisten ten aanzien van de beoordeling van een ambtshalve bezwaarschrift. De overheid heeft (spoed)advies ingewonnen bij de Landsadvocaat ten aanzien van deze specifieke eisen. Uit dit advies blijkt dat de overheid juridisch gezien niet verplicht is om compensatie te bieden aan belastingplichtigen die geen tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslag. De Landsadvocaat wijst er wel op dat een Rechtbank inmiddels anders heeft geoordeeld en wel compensatie heeft geboden (uitspraak nog niet gepubliceerd). De staatsecretaris werkt momenteel diverse scenario’s uit. Ook het compenseren van alle belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt behoort tot de mogelijkheden. Uiteindelijk zal de politiek hierin een keuze moeten maken. 

Nog geen definitieve aanslag gehad over 2017, 2018, 2019 en/of 2020?

De Belastingdienst heeft aangegeven voorlopig geen nieuwe definitieve aanslagen over deze jaren op te leggen. Het is de bedoeling dat deze aanslagen op een later moment alsnog worden opgelegd, waarin direct compensatie wordt geboden (eventueel nadat de belastingplichtige informatie heeft verstrekt over zijn werkelijke rendement).

Mocht u toch een aanslag ontvangen en bezwaar willen maken dan kunt u contact met ons opnemen.

Aangiften inkomstenbelasting 2021

De aangiften inkomstenbelasting 2021 kunnen op reguliere wijze worden ingediend. Er zullen voorlopig geen definitieve aanslagen worden opgelegd. Het is de bedoeling dat deze aanslagen op een later moment alsnog worden opgelegd, waarin direct compensatie wordt geboden (eventueel nadat de belastingplichtige informatie heeft verstrekt over zijn werkelijke rendement).

Het is op dit moment dus niet nodig om gegevens ten aanzien van uw werkelijke rendement bij ons aan te leveren.

Vragen?

Mocht u omtrent uw eigen positie ten aanzien van Box 3 vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. In overleg met u zullen wij uw positie bepalen en, indien mogelijk en gewenst, bezwaar voor u maken.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder