Menu
Actueel

Btw en loonbelastingaspecten elektrische auto en thuisladen

Gepubliceerd op

Het elektrisch rijden door werknemers komt steeds vaker voor. Het gebeurt dan ook regelmatig dat er een laadpaal bij de woning van een werknemer geplaatst wordt. Hoe dient fiscaal omgegaan te worden met de kosten van de laadpaal?

Btw en loonbelastingaspecten elektrische auto en thuisladen

Het gaat hier enerzijds om de oplaadkosten en anderzijds om de kosten van de laadpaal zelf. Wij gaan in op zowel de aspecten voor de loonheffingen als de BTW.

Oplaadkosten 

Voor de oplaadkosten maken wij een onderscheid in de volgende drie situaties:

  • 1: De werknemer heeft een auto van de zaak. De werknemer rijdt jaarlijks meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak.
  • 2: De werknemer heeft een auto van de zaak. De werknemer rijdt jaarlijks NIET meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak.
  • 3: De werknemer heeft een eigen auto.

Situatie 1

Voor de loonheffingen geldt dat de werkelijke elektriciteitskosten volledig betaald kunnen worden door de werkgever zonder dat dit gevolgen heeft voor de loonheffingen. De privéaspecten van de kosten worden reeds “afgekocht” middels de bijtelling privégebruik voor de auto.

Voor de BTW geldt dat er over de ontvangen vergoeding van de werkgever geen BTW verschuldigd is door de werknemer.

Situatie 2

Voor de loonheffingen geldt dat de werknemer alleen het daadwerkelijke gebruik tegen de kostprijs onbelast vergoed mag krijgen van de werkgever.

Voor de BTW geldt dat er over de vergoeding van de werkgever geen BTW verschuldigd is door de werknemer.

Situatie 3

Voor de loonheffingen geldt dat een werkgever maximaal € 0,21 per zakelijke km (2023) vrijgesteld mag vergoeden.

Voor de BTW geldt dat er over de vergoeding van de werkgever geen BTW verschuldigd is door de werknemer.

Aandachtspunt: voor alle drie situaties geldt dat wanneer de werknemer op zijn woning zonnepanelen heeft en de werknemer geen gebruik maakt van de kleineondernemersregeling, de werknemer wel BTW verschuldigd is over de vergoeding voor de elektriciteitskosten die hij/zij ontvangt van de werkgever. De werknemer dient hiervoor een factuur uit te reiken aan de werkgever.

De kosten van de laadpaal bij een auto van de zaak

Loonheffingen

Indien een laadpaal aangeschaft wordt door de werkgever en geplaatst wordt bij de werknemer dan hebben deze kosten in beginsel geen gevolg voor de loonheffingen. Er wordt aangenomen dat deze kosten deel uitmaken van het ter beschikking stellen van een auto.

Wanneer de laadpaal niet teruggegeven wordt na afloop van het dienstverband of wanneer er geen sprake meer is van een elektrische auto dan vormt de laadpaal een belast loonbestanddeel voor de werknemer.

BTW

Indien de werkgever de laadpaal aanschaft, kan de werkgever de BTW op de aanschafkosten van de laadpaal verrekenen (Indien en voor zover de werkgever belaste prestaties voor de BTW verricht).

Indien de werknemer de laadpaal aanschaft, kan de werknemer de BTW op de aanschafkosten van de laadpaal niet verrekenen.

Indien de werknemer op zijn woning zonnepanelen heeft en geen gebruik maakt van de kleineondernemersregeling, kan de werknemer de BTW op de aanschafkosten van de laadpaal wel verrekenen.

De kosten van de laadpaal bij een privéauto

Loonheffingen

Wanneer een werkgever een laadpaal bekostigt voor een eigen auto van de werknemer dan vormt dit een belast loonbestanddeel voor de werknemer.

BTW

Voor de BTW wordt het bekostigen van een laadpaal door een werkgever beschouwd als loon in natura. Wanneer de laadpaal op naam staat van de werkgever is de BTW op de aanschafkosten op grond van het BUA niet verrekenbaar (ervan uitgaande dat de aanschafkosten van de laadpaal meer dan € 227 bedragen). Wanneer de laadpaal op naam staat van de werknemer dan is de BTW op de aanschafkosten niet verrekenbaar. Deze BTW is wel verrekenbaar wanneer de werknemer zonnepanelen op zijn/haar woning heeft en geen gebruik maakt van de kleineondernemersregeling terwijl bovendien de werkgever een vergoeding betaalt voor de elektriciteit die thuis wordt verbruikt voor het opladen van de auto.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Raymond) Pouw, Junior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
R.A. (Raymond) Pouw