Delen
BTW op kosten vermogensbeheer niet aftrekbaar | HLB Nederland
Menu
Actueel

BTW op kosten vermogensbeheer niet aftrekbaar

Gepubliceerd op

Één van de uitgangspunten van de BTW is dat u als ondernemer de BTW op kosten alleen kunt aftrekken voor zover u met BTW belaste prestaties verricht. We zetten een paar situaties voor u op een rij.

BTW op kosten vermogensbeheer niet aftrekbaar

BTW op kosten vermogensbeheer niet aftrekbaar

Stel u heeft een onderneming. In deze onderneming beheert u vermogen of laat u vermogen beheren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een effectenportefeuille of uitstaande leningen die op de balans van uw onderneming staan.

Het beheren van vermogen door de onderneming leidt voor de BTW niet tot belaste omzet. U als ondernemer bent geen BTW verschuldigd over de inkomsten uit dit vermogensbeheer.

Het gevolg daarvan is dat u de BTW op de kosten die rechtstreeks samenhangen met dit vermogensbeheer niet mag aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan de BTW over de beheer fee van een financiële instelling.  

BTW op kosten belaste prestaties aftrekbaar

Stel dat uw onderneming naast het vermogensbeheer prestaties verricht waarover wel BTW verschuldigd is. De BTW op de kosten die rechtstreeks samenhangen met deze BTW-belaste prestaties mag u wel aftrekken.

BTW op indirecte algemene kosten gedeeltelijk aftrekbaar

Nu is er ook nog BTW op kosten die niet rechtstreeks samenhangen met het vermogensbeheer en ook niet rechtstreeks samenhangen met de belaste prestaties. De BTW op deze zogeheten indirecte algemene kosten is niet volledig aftrekbaar. Er is door het vermogensbeheer geen sprake van 100% belaste prestaties voor de BTW.

U mag dus niet alle BTW op deze indirecte algemene kosten aftrekken. 

Hoe bepaalt u het niet-aftrekbare deel in een jaar? 

Een eenvoudige manier is om de verhouding te bepalen tussen de belaste omzet en de gerealiseerde inkomsten uit het vermogensbeheer. Dit wordt een pro rata genoemd. Gerealiseerde inkomsten uit vermogensbeheer zijn bijvoorbeeld: ontvangen rente op verstrekte geldleningen en obligaties alsmede gerealiseerde koerswinsten. Ontvangen dividenden tellen niet mee. Verder mag u ook geen rekening houden met negatieve rente.

Op basis van deze verhouding kunt u dan het niet-aftrekbare deel van de BTW op de indirecte algemene kosten bepalen.

Voorbeeld niet aftrekbaar deel BTW bepalen (pro rata)

Uitgangspunten 

  1. U heeft een onderneming en verkoopt goederen. 
  2. U heeft hiermee in een jaar een met BTW-belaste omzet behaald van € 10.000. 
  3. Daarnaast heeft uw onderneming geld uitgeleend waarvoor uw onderneming dat jaar € 1.000 aan rente heeft ontvangen. 
  4. Verder staat er nog een effectenportefeuille op de balans waarmee u in datzelfde jaar een koerswinst heeft behaald van € 1.000.
  5. Uw onderneming heeft in dat jaar € 1.000 aan indirecte algemene kosten gemaakt waarop € 210 aan BTW drukt.

Uitwerking

  • De BTW-onbelaste inkomsten uit vermogensbeheer bedragen: € 1.000 rente plus gerealiseerde koerswinst € 1.000 is totaal € 2.000. 
  • De BTW belaste omzet bedraagt € 10.000.
  • Het percentage niet aftrekbare BTW op de indirecte algemene kosten is dan € 2.000 gedeeld door € 12.000 (€ 2.000 plus € 10.000) maal 100% is 16,67%.

U kunt dan 16,67% van de BTW op de indirecte algemene kosten ad € 210 is € 35 niet aftrekken. 

Tot slot

Zorg dat u rekening houdt met eventuele niet-aftrekbare BTW als u als ondernemer te maken heeft met vermogensbeheer. U voorkomt daarmee correcties en boetes van de Belastingdienst.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Rutger Jagersma, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Rutger Jagersma

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Rutger Jagersma, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Rutger Jagersma

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder