Delen
BTW-positie commissarissen en toezichthouders | HLB Nederland
Menu
Actueel

BTW-positie commissarissen en toezichthouders

Gepubliceerd op

In mei 2021 is er door de Staatssecretaris van Financiën een besluit gepubliceerd over de btw-positie van leden van de raad van commissarissen en vergelijkbare toezichthouders. Wij zien in de praktijk dat er met de btw-positie van leden van de raad van commissarissen en andere toezichthouders niet altijd op een juiste wijze wordt omgegaan.

BTW-positie commissarissen en toezichthouders

Op 25 mei 2021 hebben wij over dit besluit een artikel gepubliceerd. In juli 2021 is dit besluit iets gewijzigd en verduidelijkt.

Wij zien in de praktijk dat er met de btw-positie van leden van de raad van commissarissen en andere toezichthouders niet altijd op een juiste wijze wordt omgegaan.

Wij publiceren het geactualiseerde artikel daarom nogmaals.

Meer duidelijkheid over de BTW-positie commissarissen en toezichthouders

Meeste commissarissen en toezichthouders vallen niet onder de btw; er is nu duidelijkheid gegeven over hun positie in het besluit btw-ondernemerschap toezichthouders.

In 2019 en 2020 zijn er arresten gewezen over het btw-ondernemerschap van een commissaris van een toezichtorgaan en een voorzitter van een bezwaaradviescommissie. In deze arresten werd geoordeeld dat deze toezichthouders geen ondernemer voor de btw waren omdat onder andere zelfstandigheid ontbrak.

Besluit

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2021 aangegeven wanneer er volgens hem geen sprake is van btw-ondernemerschap voor toezichthouders in bredere zin. Het gaat hier om leden van Raden van Commissarissen, leden van een intern toezichthoudend orgaan, zoals Raden van Toezicht, leden van bezwaaradviescommissies en daarmee vergelijkbare personen die niet in loondienst zijn.

In het besluit is een onderscheid gemaakt tussen een viertal verschillende organen en commissies. In dit artikel geven wij een korte samenvatting van de voorwaarden uit het besluit waaraan u als voorzitter of lid van een van de genoemde organen of commissies moet voldoen om niet als btw-ondernemer te worden aangemerkt;

Lid van een toezichthoudend orgaan met wettelijke grondslag:

Het gaat hier om toezichthoudende organen van onder andere naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen en (bedrijfstak)pensioenfondsen. Een voorbeeld hiervan is de raad van commissarissen. 

Bent u hiervan lid? Dan bent u volgens het besluit geen ondernemer voor de btw als u aan onderstaande drie voorwaarden voldoet:  

  1. U verricht uw werkzaamheden als statutair lid van het toezichtsorgaan en
  2. U treedt op namens het toezichtsorgaan en
  3. Uit de statuten en de regelementen blijkt dat u de toezichtwerkzaamheden verricht op naam en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan. 

Lid van een toezichthoudend orgaan zonder wettelijke grondslag vergelijkbaar met N.V. of B.V.:

Het gaat hier om toezichthoudende organen van onder andere stichtingen en verenigingen die geen wettelijke grondslag hebben. Een voorbeeld hiervan is de raad van toezicht. 

Bent u hiervan lid? Dan bent u volgens het besluit geen ondernemer voor de btw als u aan onderstaande twee voorwaarden voldoet:

  1. Uit de statuten blijkt dat u de toezichtwerkzaamheden verricht op naam en verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan en
  2. U als lid geen individuele verantwoordelijkheid draagt voor de handelingen van de raad.

Lid van een bezwaaradviescommissie, adviescolleges met wettelijke taak:

Het gaat hier om bezwaaradviescommissies die als wettelijke taak hebben een bestuursorgaan te adviseren dat een bezwaar behandelt.

Bent u hiervan lid? Dan bent u bent volgens het besluit geen ondernemer voor de btw.  

Lid van een toetsingscommissie, geschillencommissie of vergelijkbare commissie:

Het gaat hier om al dan niet op voordracht benoemde voorzitters en leden van toetsingscommissies, geschillencommissies en daarmee vergelijkbare commissies.

Bent u hiervan lid? Dan bent u volgens het besluit geen ondernemer voor de btw als u aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  1. U neemt deel aan een commissie die zelf geen wettelijke taak heeft, maar door een rechtspersoon op eigen initiatief is ingesteld en
  2. Uit de statuten blijkt dat u extern geen individuele taken of verantwoordelijkheid heeft, maar dat u een bepaalde taakstelling van de commissie als geheel uitvoert en
  3. Een uitspraak of beslissing van de commissie alleen tot stand kan komen wanneer de voltallige commissie de uitspraak doet of de beslissing neemt.
Het is volgens het besluit voor de beoordeling voor het btw-ondernemerschap verder niet relevant hoeveel commissariaten, toezichtfuncties en dergelijke u vervult.

U wordt ook geen btw-ondernemer voor bovengenoemde werkzaamheden als u werkzaamheden verricht die in het verlengde liggen van of samenhangen met activiteiten waarvoor u wel btw-ondernemer bent. Indien u geen btw-ondernemer bent, kunt u de btw op kosten die verband houden met bovengenoemde werkzaamheden niet aftrekken.

Advies

Indien u op grond van de voorwaarden uit het besluit geen btw-ondernemer blijkt te zijn, hoeft u vanaf heden ook geen btw meer in rekening te brengen. Verder kunt u zich afmelden bij de Belastingdienst als btw-ondernemer. Hierbij kan HLB Blömer behulpzaam zijn.     

Het besluit is op 7 mei 2021 ingegaan en werkt terug tot en met 13 juni 2019. Dat is de datum waarop het Europese Hof van Justitie het zogenaamde IO arrest heeft gewezen. Indien commissarissen en toezichthouders in de tussentijd voor hun werkzaamheden btw in rekening hebben gebracht en deze btw door de afnemer in aftrek is gebracht, hoeft hier niet op te worden teruggekomen.

Voor vragen over dit onderwerp en/of andere BTW-vraagstukken, neem dan contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Rutger Jagersma, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Rutger Jagersma