Delen
Deponering van jaarstukken: verantwoordelijkheden en gevolgen voor onderneming en accountant | HLB Nederland
Menu
Actueel

Deponering van jaarstukken: verantwoordelijkheden en gevolgen voor onderneming en accountant

Gepubliceerd op

Ondernemingen zijn wettelijk verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien sprake is van een wettelijke controleplicht dient ook de bijbehorende controleverklaring te worden gedeponeerd. Het niet-tijdig deponeren is een economisch delict.

Deponering van jaarstukken: verantwoordelijkheden en gevolgen voor onderneming en accountant

Dit kan leiden tot een boete, en in de situatie van een faillissement is er een verhoogde mogelijkheid op bestuurdersaansprakelijkheid. Soms probeert het bestuur deze mogelijke gevolgen te voorkomen door een als ‘voorlopig’ betitelde jaarrekening te deponeren. Meestal betreft dit nog niet opgemaakte en/of vastgestelde stukken en heeft deze voorlopige jaarrekening geen juridische status en biedt dus geen bescherming tegen de hierboven beschreven negatieve gevolgen.

Deponering van jaarstukken in de verantwoordelijkheid van de onderneming. Bij het niet-tijdig deponeren heeft de accountant echter ook een verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid accountant

Als een onderneming niet of niet-tijdig deponeert, wordt van de accountant verwacht dat zij of hij de onderneming wijst op de mogelijke gevolgen. Op basis van de voor accountants geldende regelgeving zoals De Nadere voorschriften Non-Compliance with Laws and Regulations (NV NOCLAR) zal de accountant ook aandringen op het alsnog deponeren van de jaarstukken. Als de onderneming niet van plan is om te voldoen aan de publicatieplicht, dan betrekt de accountant dit bij de afweging over het voortzetten van de doorlopende opdracht of de relatie met de onderneming. De accountant houdt hierbij rekening met hetgeen een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde zou verwachten. Bij deze afweging houdt de accountant ook rekening met de ervaringen met de onderneming en de eventuele gevolgen van het niet-deponeren voor belanghebbenden. Als de accountant zijn integriteit of professionaliteit niet kan waarborgen, dan zal zij of hij de relatie moeten beëindigen.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Timo van Eeden MSc RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
Timo van Eeden MSc RA