Delen
Een fiscaal optimaal testament? Niet als de termijnen zijn verlopen | HLB Nederland
Menu
Actueel

Een fiscaal optimaal testament? Niet als de termijnen zijn verlopen

Gepubliceerd op

Een testament anno 2020 is flexibel. Een actueel testament voorziet in uiteenlopende keuzes. Op deze manier kan ‘bij het overlijden’ gekozen worden op welke manier de nalatenschap fiscaal zo optimaal verdeeld kan worden.

fiscaal optimaal testament

Een keuzetestament gaat meestal in eerste instantie uit van de ‘langstlevende-gedachte’. Alles gaat naar de langstlevende echtgenoot en de kinderen erven niets anders dan papieren vorderingen op hun vader of moeder. Vervolgens voorziet het testament in de mogelijkheid om deze ‘wettelijke verdeling’ ongedaan te maken om vervolgens over te gaan naar de keuzes. 

Waarom ongedaan maken en anders kiezen?  

Misschien is het fiscaal gunstiger  om de aandelen in de onderneming direct aan een kind/ de kinderen toe te delen? Wellicht is het verstandig om een stuk van het vermogen in vruchtgebruik aan de langstlevende na te laten en in bloot eigendom aan de kinderen. Vooral als het te verwachten is dat het vermogen in de toekomst in waarde zal toenemen. Het kan om grote bedragen en fiscale besparingen gaan.

3 maanden de tijd, vaak veel te kort

In veel testamenten is geregeld dat u binnen 3 maanden een keuze moet maken. Drie maanden is natuurlijk helemaal niets in tijd gemeten, zeker niet na het overlijden van een dierbare.

Soms lopen wij tegen het voldongen feit aan dat de termijn om de keuzes te maken is verlopen. En dat is heel begrijpelijk! Een achterblijvende partner en de meeste erfgenamen zijn nog helemaal niet bezig met het maken van ingewikkelde keuzes, testamenten en de verdeling van het vermogen.  

De financiële situatie op overlijdensdatum in kaart brengen kost tijd   

Los van de emoties, de erfgenamen hebben vaak enige tijd nodig om de financiële gegevens op overlijdensdatum in kaart te brengen. Pas op het moment dat de ‘uitnodiging’ om een aangifte Erfbelasting te doen op de deurmat is gevallen, komen de papieren druppelsgewijs op tafel. Vaak is dan al te laat. Laat staan dat de jaarrekening, de waardering van het bedrijf  en de financiële cijfers van een vererfde onderneming binnen 3 maanden na overlijden beschikbaar zijn.

Zo kon door een verlopen termijn, de bedrijfsvolgingsfaciliteit van ruim € 1.000.000 bij de vererving van de actieve onderneming niet optimaal benut worden. Dit scheelde ruim € 200.000 aan Erfbelasting.  

U kunt uitstel krijgen voor het indienen van de aangifte Erfbelasting, echter niet voor het maken van de keuze.

Zorg ervoor dat u de welbewuste keuze wel kunt maken

Een flexibel testament is gemaakt om gebruik te kunnen maken van de verschillende mogelijkheden en een welbewuste keuze te kunnen maken. Het is in ieder geval van belang dat er iemand in uw omgeving is die alert is op het tijdig maken van de keuzes.

Sla uw testament er eens op na   

Al met al reden om uw testamenten er nog eens op na te slaan. Met een simpele aanpassing van uw testament kunt u de 3 maandstermijn verlengen. De termijn kan worden verlengd naar bijvoorbeeld 8 maanden rekening houdend met de inlevertermijn voor de aangifte Erfbelasting.  

HLB Blӧmer 

Heeft u te maken met een opengevallen nalatenschap en wilt u weten wat u moet doen en welke keuzes gemaakt kunnen worden? Bij HLB Blӧmer kunnen wij dit voor u helder inzichtelijk maken. Ook kunnen wij samen met u, uw testamenten doorlopen. Onze estate planners kunnen met u meedenken over passende testamenten. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus