Delen
Giften door de BV | HLB Nederland
Menu
Actueel

Giften door de BV

Gepubliceerd op

Aanvankelijk zouden giften door de BV aan kwalificerende goede doelinstellingen met ingang van 1 januari 2024 geheel niet meer aftrekbaar zijn voor de Vennootschapsbelasting. Daar stond een versoepelde regeling tegenover. De giften door de BV hoefden dan ook geheel niet meer als een belastbare box 2 uitdeling te worden aangemerkt.

Giften door de BV

Naderhand is de aangekondigde afschaffing van de giftenaftrek voor de BV alsnog ingetrokken. Gevolg is dat giften door de BV als vanouds aftrekbaar zijn voor de Vennootschapsbelasting. Giften aan kwalificerende goede doelinstellingen blijven aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting tot een maximum van 50% van de winst met een maximum van € 100.000.

Gunstig alternatief

De aangekondigde versoepeling dat giften door de BV geheel niet als belastbare box 2 voordelen bij de directeur-groot- aandeelhouder zouden worden belast, is echter wel gehandhaafd. Dit betekent concreet een giftenaftrek voor de Vennootschapsbelasting tot 50% van de winst met een maximum van €100.000 én geen belastbare uitdeling voor de box 2 Inkomstenbelasting. Bij hoge bedragen kan dat een besparing opleveren van maximaal 33%, het hoge box 2 Inkomstenbelastingtarief. Giften doen via de BV kan dus een gunstig alternatief zijn voor het geven van een gift vanuit privé. Gewone giften vanuit privé kennen immers een drempel en een plafond. Een (hogere) gift vanuit de BV kan hierdoor wat gunstiger worden dan het geven van een gift vanuit privé. Voor periodieke giften vanuit privé zijn de genoemde drempels echter niet van toepassing, zodat dergelijke giften vanuit privé doorgaans gunstiger zullen blijven. U ook overwegen om ‘gecombineerd’ giften te geven: deels vanuit privé en deels vanuit de BV.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus