Delen
Gunstig schenken tegen de lage WOZ-waarde | HLB Nederland
Menu
Actueel

Gunstig schenken tegen de lage WOZ-waarde

Gepubliceerd op

De WOZ-waarde van woningen sluit de laatste jaren steeds meer aan bij de werkelijke waarde. In de praktijk zien wij toch nog vaak dat de WOZ-waarde lager is dan de marktwaarde van een woning. Het kan dan fiscaal gunstig zijn om de woning te gaan schenken.

Gunstig schenken tegen de lage WOZ-waarde

Waarom gunstig? 

De WOZ-waarde is de grondslag waarover 10-20%*schenkbelasting wordt geheven. Is de werkelijke waarde van de woning hoger dan de WOZ-waarde, dan kan de woning dus tegen de lagere WOZ-waarde worden geschonken. Het verschil tussen de lagere WOZ-waarde en de marktwaarde kan voor de schenkbelasting onbelast worden overgedragen aan de volgende generatie.

Maar er is toch ook overdrachtsbelasting verschuldigd? 

Over de schenking van de woning is inderdaad ook overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij woningen bedraagt deze 2%. Voor de heffing van de overdrachtsbelasting wordt wel aangesloten bij de marktwaarde van de woning en niet de lagere WOZ-waarde.

Betaal je dan zowel schenkbelasting én overdrachtsbelasting, dat is toch niet gunstig? 

Door de zogenaamde ‘samenloopregeling’ wordt dit nadeel beperkt. Op grond van deze regeling wordt  dubbele belastingheffing vermeden. De verschuldigde overdrachtsbelasting over het bedrag waarover schenkbelasting is betaald, komt in mindering op de schenkbelasting. De overdrachtsbelasting wordt alleen geheven over het meerdere dan de WOZ-waarde plus de geclaimde schenkbelastingvrijstelling. Schenken blijft dus fiscaal gunstig voor zover er een verschil is tussen de WOZ-waarde en de marktwaarde van de woning en dit verschil hoger is dan de geclaimde schenkbelastingvrijstelling . 

Een voorbeeld 

De WOZ-waarde van een woning is € 280.000. De werkelijke waarde is € 350.000. De woning wordt geschonken aan het kind. Na aftrek van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstelling van € 5.428 (2019) is de belaste schenking tegen de WOZ-waarde van € 280.000 - € 5.428 = € 274.572. Te betalen schenkbelasting € 42.441. De verschuldigde overdrachtsbelasting is 2% van de marktwaarde, 2% van € 350.000 = € 7.000. Door de samenloopregeling mag 2% van € 274.572 (de belaste grondslag voor de schenkbelasting) in mindering komen op de schenkbelasting, dat is € 5.491.

Dus de totale belastingen zijn: € 7.000 + € 36.950 (€ 42.441-€ 5.491) = € 43.950. 

Ter vergelijking: Stel dat € 350.000 wordt geschonken. Er zou € 56.441 aan schenkbelasting verschuldigd zijn. Door tegen de lage WOZ-waarde te schenken wordt € 12.491 bespaard.

Wees alert bij het schenken van uw eigen woning 

Schenken van een woning kan fiscaal gunstig zijn. Schenken zal minder snel voordelig zijn als u een woning aan de kinderen schenkt en u de woning blijft huren of het recht van vruchtgebruik van diezelfde woning behoudt. Door zogenaamde fictiebepalingen in de Successiewet zal het voordeel teniet worden gedaan. Schenken van een woning zal dus vooral gunstig zijn als de woning in vol eigendom overgaat naar de volgende generatie. Bovendien geldt de WOZ-waarde als heffingsgrondslag voor de schenk- en erfbelasting alleen voor woningen en niet voor bijvoorbeeld bedrijfspanden. 

*wij gaan voor de tarieven van de schenkbelasting uit van schenkingen van ouders aan kinderen

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus