Delen
Heeft u een open CV? Werk aan de winkel in 2024! | HLB Nederland
Menu
Actueel

Heeft u een open CV? Werk aan de winkel in 2024!

Gepubliceerd op

Zoals in het Belastingplan 2024 is aangekondigd wordt een open commanditaire vennootschap (CV) met ingang van 1 januari 2025 als fiscaal transparant aangemerkt. Welke stappen moet u nemen?

Heeft u een open CV? Werk aan de winkel in 2024!

In onze Prinsjesdag Special 2023 hebben wij dit al kort benoemd.

Vanaf 1 januari 2025 wordt iedere commanditaire vennoot rechtstreeks in de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting betrokken. Deze wijziging naar fiscale transparantie heeft tot gevolg dat in beginsel sprake zal zijn van een fiscale eindafrekening over de stille en fiscale reserves en de goodwill. Om te voorkomen dat daar nu al belasting over moet worden betaald, bevat het wetsvoorstel overgangsrecht. 

Het overgangsrecht voorziet in een viertal faciliteiten: 

  1. doorschuiffaciliteit 
  2. aandelenfusie
  3. gespreide betaling 
  4. doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingssituaties

Omdat de overgangsbepalingen al op 1 januari 2024 in werking treden heeft u een jaar de tijd om te anticiperen op de wijzigingen en gebruik te maken van de faciliteiten. 

Het overgangsrecht is niet van toepassing op situaties waarin een open cv tot stand is gekomen na 19 september 2023, 15:15 uur.

Neemt u gerust contact met ons op als u wilt weten welke stappen u moet nemen.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus