Menu
Actueel

HLB Blömer aan de slag met duurzaamheid

Gepubliceerd op

Merkt u als ondernemer ook dat duurzaamheid een steeds meer gehoord thema is in de media? Overweegt u om zonnepanelen op het dak van uw bedrijfspand te laten leggen? Duurzame inzetbaarheid van mensen, hoe belangrijk vindt u dat? Denkt u aan een elektrisch wagenpark of andere vormen van mobiliteit? Krijgt u vragen over duurzaamheid van uw financier, afnemers of leveranciers? Deze vragen houden ook HLB Blömer bezig.

HLB Blömer aan de slag met duurzaamheid

SRA-Koplopertraject

We vinden onszelf een vooruitstrevend middelgroot accountantskantoor en daarom doen we mee met het SRA-Koplopertraject. Aan dit traject doen nog 12 andere accountantskantoren mee. In de aankomende maanden kijken we hoe wij voor onze organisatie een passende duurzame strategie kunnen bepalen en daarnaast een praktisch actieplan op kunnen stellen om als organisatie duurzamer te opereren en daarnaast het onderwerp duurzaamheid nog beter in onze strategie op te nemen.   

Scan

Met DZyzzion, een specialist op het gebied van duurzaamheid, zijn we gestart met het uitvoeren van twee scans*, zodat we een eerste nulmeting hebben staan. Deze eerste nulmeting hebben we vergeleken met de andere deelnemers van het SRA-koploperstraject. Vervolgens stellen wij zelf een praktische duurzaamheidsagenda op, de DuOn-Agenda. Hiermee wordt de verduurzaming van ons kantoor een continu verbeterproces. 

Korte en lange termijn

Door deze kennis en tools te verzamelen, gaan wij gericht aan de slag om onze organisatie te verduurzamen én maken wij zo ook de eerste stappen om u in de toekomst te adviseren om dit binnen uw organisatie op te pakken. Want ook u krijgt op korte of langere termijn te maken met de impact van de klimaatregels en eisen voor duurzaamheidsrapportage vanuit Brussel.


* 1) DuOn-Scan
Het resultaat is een duurzaamheidsprofiel van onze organisatie. Een overzicht van sterke punten en verbeterpunten helpt ons bij het stellen van prioriteiten.
2) Milieubarometer.
Het maakt de milieuprestaties en CO2-footprint van HLB Blömer zichtbaar aan de hand van verzamelde gegevens over energie, water, afval, vervoer en verbruik van materialen. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met C. (Cindy) van Eijk- van Stappershoef AA, Senior Manager bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
C. (Cindy) van Eijk- van Stappershoef AA