Menu
Actueel

Kabinet verlaagt schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Gepubliceerd op

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Wat is de conclusie?

Schenkingsvrijstelling verlaagt eigen woning per 1 januari 2023

Verhoogde vrijstelling schenking eigen woning

Op dit moment is het mogelijk een bedrag van maximaal €106.671 belastingvrij te schenken voor de aankoop van een eigen woning. Er gelden wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om gebruik te kunnen maken van deze faciliteit uit de Successiewet:

  • De begiftigde of diens partner moet op het moment van schenken tussen de 18 en 40 jaar oud zijn; 
  • Het geld moet worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, voor het aflossen van een eigenwoninglening en/of voor de verbouwing van een eigen woning;
  • De aflossing dient uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan plaats te vinden. 

Indien er bijvoorbeeld in 2021 een dergelijke schenking is gedaan, dient dit geschonken bedrag uiterlijk op 31 december 2023 te zijn aangewend bij de aankoop van een eigen woning. Er mag tevens niet eerder gebruik zijn gemaakt van een verhoogde vrijstelling. De schenking kan echter wel gedaan worden door meerdere personen. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk dat een begiftigde zowel van zijn vader als van zijn oma een belastingvrije schenking voor de aankoop van een eigen woning verkrijgt. 

Afschaffing verhoogde vrijstelling

Per 1 januari 2024 zal de verhoogde vrijstelling voor schenking voor een eigen woning geheel worden afgeschaft. De gedachte achter deze afschaffing is dat de mogelijkheid tot een belastingvrije schenking de ongelijkheid tussen starters op de woningmarkt vergroot. Niet iedereen heeft immers de financiële mogelijkheden om een dergelijk bedrag te schenken. Het maximumbedrag van de vrijstelling voor schenking van een eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. Het kabinet wil met deze verlaging al een eerste stap zetten om de ongelijkheid tussen starters op de woningmarkt te verkleinen. Feitelijk betekent deze verlaging een afschaffing van de verhoogde vrijstelling voor eigen woning voor ouders. Ouders mogen immers op dit moment al eenmalig €27.231 belastingvrij schenken aan hun kinderen. Aan deze vrijstelling zijn geen voorwaarden verbonden, deze kan vrij worden benut.

Benutten eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning

Wanneer u van plan bent om gebruik te maken van de verhoogde vrijstelling voor een eigen woning, dient u dit nog in 2022 te doen. In dit jaar kan de verhoogde vrijstelling nog worden benut voor een bedrag van maximaal €106.671. In 2023 is belastingvrij schenken voor een eigen woning slechts mogelijk tot een bedrag van maximaal €27.231. In 2024 zal de regeling zelfs in het geheel worden afgeschaft. Wanneer u in 2022 gebruik maakt van de verhoogde vrijstelling, kan het geschonken bedrag in 2022, 2023 en 2024 worden benut bij de aankoop van een eigen woning zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. 

Assistentie

Indien u gebruik wilt maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor eigen woning en u hierbij onze assistentie nodig heeft, vernemen wij dit graag.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M. (Marieke) Penning de Vries, Manager Marketing en Communicatie bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M. (Marieke) Penning de Vries

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met M. (Marieke) Penning de Vries, Manager Marketing en Communicatie bij HLB Witlox Van den Boomen in Schijndel.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)73 547 49 47
M. (Marieke) Penning de Vries

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. S.C. (Sylvie) Adolfse-Janssens FFP CFP, Belastingadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 57 83 25 73
mr. S.C. (Sylvie) Adolfse-Janssens FFP CFP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder