Menu
Actueel

Kosten van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet aftrekbaar

Gepubliceerd op

Kosten in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet aftrekbaar bij de vennootschap, naar het standpunt van de Belastingdienst.

Kosten van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet aftrekbaar

Naar aanleiding van een Wet openbaarheid van bestuur (WOB)-verzoek is duidelijk geworden hoe de Belastingdienst kijkt naar de kosten die gemaakt worden die verband houden met de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling. 

Het gaat om kosten rondom een bedrijfsopvolging waarbij enerzijds beroep wordt gedaan op de fiscale geruisloze doorschuifregeling voor de Inkomstenbelasting en anderzijds de voorwaardelijk vrijgestelde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de Schenk- en Erfbelasting. 

Standpunt van de Belastingdienst

Het beleidsmatige standpunt van de Belastingdienst is dat de kosten van advisering, begeleiding en uitvoering van een BOR-traject betrekking heeft op de privébelangen van de overdrager en opvolger en niet op het belang van de onderneming zelf. Daarom zijn deze kosten naar het oordeel van de Belastingdienst geen zakelijke kosten en dus ook niet aftrekbaar bij de vennootschap.

Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van de oriënterende gesprekken met de belastingadviseur, waarderingsdeskundigen en andere adviseurs. Ook de kosten van een voorafgaande herstructurering om optimaal gebruik te kunnen maken van de BOR zijn volgens het standpunt van de Belastingdienst eveneens niet aftrekbaar. De kosten van notarissen, ingeschakeld om een bedrijfsopvolging notarieel te begeleiden, behoren eveneens tot de niet aftrekbare BOR-advieskosten. Kort gezegd worden onder de niet aftrekbare kosten verstaan: ‘alle kosten die niet gemaakt zouden zijn indien geen bedrijfsopvolging zou hebben plaatsgevonden.’

Wij merken op dat in de literatuur anders wordt gedacht over de niet aftrekbaarheid van de BOR-kosten. Het is echter van belang om rekening te houden met het beleid van de Belastingdienst en met mogelijke discussies over de fiscale aftrekbaarheid van de BOR-kosten.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. S.C. (Sylvie) Adolfse-Janssens FFP CFP, Belastingadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 57 83 25 73
mr. S.C. (Sylvie) Adolfse-Janssens FFP CFP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. A. (Annelies) Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. A. (Annelies) Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder