Delen
Mag een belastingplichtige vertrouwen op (onjuiste) inlichtingen van de Belastingdienst? | HLB Nederland
Menu
Actueel

Mag een belastingplichtige vertrouwen op (onjuiste) inlichtingen van de Belastingdienst?

Gepubliceerd op

De Belastingdienst geeft sinds jaar en dag informatie, algemene voorlichting en inlichtingen aan belastingplichtigen in brochures, op de website en via de belastingtelefoon.

Mag een belastingplichtige vertrouwen op (onjuiste) inlichtingen van de Belastingdienst?

Tot recent kon een belastingplichtige alleen dan een beroep doen op opgewekt vertrouwen t.a.v. deze informatie, indien aan twee cumulatieve voorwaarden werd voldaan:

  1. De inlichting/voorlichting is niet zo duidelijk in strijd met de wet dat de betrokken belastingplichtige redelijkerwijs de onjuistheid had kunnen en moeten beseffen, en
  2. de belastingplichtige, afgaande op die onjuiste inlichting/voorlichting, een handeling had verricht of nagelaten, ten gevolge waarvan hij niet alleen de wettelijk verschuldigde belasting moest betalen, maar daarenboven schade leed.

Hoge Raad

Op 5 november jl. heeft de Hoge Raad in het hierna genoemde arrest de tweede voorwaarde afgeschaft, aangezien deze niet meer te verenigen zou zijn met de huidige rechtsopvattingen. Concreet betekent e.e.a. dat de belastingplichtige die op basis van - achteraf bezien onjuiste - informatie, een handeling verricht of nalaat waardoor hij meer belasting dient te betalen dan de belasting die hij op basis van die informatie meende te moeten betalen, de meerdere belasting niet verschuldigd is.

Arrest

X koopt in enig jaar een lijfrenteverzekering af. Dit doet hij omdat hij uit informatie op de website van de Belastingdienst afleidt dat hij geen revisierente verschuldigd is. Bij die informatie is geen voorbehoud gemaakt voor de specifieke situatie t.a.v. X. Om die reden is volgens de Belastingdienst wél revisierente verschuldigd.
X beroept zich op het vertrouwensbeginsel. De Hoge Raad honoreert dit beroep.
Weliswaar is de revisierente geen “daarenboven geleden schade”, maar wel een bedrag dat de belastingplichtige meer moet betalen, dan het bedrag dat hij op basis van de website meende te moeten betalen. Om deze reden is X dit meerdere niet verschuldigd.

De praktijk hoopt niet dat de Belastingdienst als gevolg van bovenstaand arrest nu voorzichtiger wordt in het geven van informatie aan belastingplichtigen.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Hans Kouters, Belastingadviseur (oud partner) bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Hans Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Hans Kouters, Belastingadviseur (oud partner) bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Hans Kouters

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder