Menu
Actueel

Neem vóór 1 juli vakantiedagen uit 2018 op!

Gepubliceerd op

De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wijs uw werknemers daarop, zodat zij deze vakantiedagen nog vóór die datum kunnen opnemen.

Vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen
Werknemers hebben jaarlijks recht op minimaal vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Bij een contract voor 40 uur per week ontstaat er dus recht op 160 uur. Dat zijn 20 vakantiedagen. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen. De vervaltermijn is bedacht om werknemers te stimuleren vakantie op te nemen.

Soms is er recht op extra vakantiedagen bovenop de wettelijke dagen. Die extra dagen worden afgesproken in de cao, contract of bedrijfsreglement. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen. Stel een werknemer werkt 40 uur per week en krijgt 25 vakantiedagen? Dan heeft hij dus 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Deze bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Neemt een werknemer vakantiedagen op, dan streept u de vakantiedagen af in volgorde van hun geldigheidsduur.

Andere afspraken
In een arbeidsovereenkomst of cao kan met werknemers worden afgesproken dat vakantiedagen later vervallen. Het is niet toegestaan om af te spreken dat ze eerder vervallen. Is uw werknemer niet in staat geweest de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of omdat de werkzaamheden het niet toelieten, dan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.
Als werkgever mag u ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen laten opnemen. Denk bijvoorbeeld aan de vrijdag na Hemelvaart. Ook dit moet dan wel afgesproken zijn in cao of arbeidsovereenkomst. En u moet ze ruim van te voren aangeven!

Uitbetalen vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen mogen in principe niet worden uitbetaald. Een uitzondering hierop is aan het einde van het dienstverband. Als een werknemer bij het einde van zijn dienstverband nog wettelijke vakantiedagen over heeft dan moeten deze bij de eindafrekening uitbetaald worden.
Bovenwettelijke vakantiedagen mogen op verzoek van werknemer altijd uitbetaald worden. De werkgever mag een werknemer niet verplichten om zijn bovenwettelijke vakantiedagen op te nemen en hij mag ook niet zelf besluiten om de bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen. Dit moet altijd in overleg met de werknemer gebeuren en alleen als de werknemer akkoord gaat.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met G.M. (Glenn) Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
G.M. (Glenn) Hendriks RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met B.J. (Richard) ten Have RPP, Adviseur HRM bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
B.J. (Richard) ten Have RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met B.J. (Richard) ten Have RPP, Adviseur HRM bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
B.J. (Richard) ten Have RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP, Loonadviseur bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 96 54 66
I. (Ingrid) van Gent- van Beek RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met G.M. (Glenn) Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
G.M. (Glenn) Hendriks RPP

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met L. A. (Leo) Huisman, Salarisadministrateur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
L. A. (Leo) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met L. A. (Leo) Huisman, Salarisadministrateur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
L. A. (Leo) Huisman