Delen
Niet vergeten: formulier Opgaaf Dividendbelasting | HLB Nederland
Menu
Actueel

Niet vergeten: formulier Opgaaf Dividendbelasting

Gepubliceerd op

Een in Nederland gevestigde vennootschap die dividend uitkeert aan haar aandeelhouder moet, op basis van de Nederlandse wetgeving, in beginsel 15% dividendbelasting inhouden. In sommige situaties is echter een inhoudingsvrijstelling van toepassing. Hoe dat zit leest u hier:

Niet vergeten: formulier Opgaaf Dividendbelasting

In grensoverschrijdende situaties is een inhoudingsvrijstelling van toepassing wanneer:

  • de ontvanger van het dividend een buitenlandse rechtspersoon is die is gevestigd binnen de EU/EER of een land waarmee Nederland een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft waarin een dividend artikel is opgenomen, en
  • de deelnemingsvrijstelling van toepassing zou zijn bij de ontvangende buitenlandse entiteit wanneer deze in Nederland gevestigd zou zijn geweest. Belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat de buitenlandse vennootschap minimaal 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in de Nederlandse vennootschap houdt.

Misbruik

Om de inhoudingsvrijstelling toe te mogen passen, mag er geen sprake zijn van misbruik. Er is sprake van misbruik wanneer de aandelen in de in Nederland gevestigde vennootschap worden gehouden met als hoofddoel (of een van de hoofddoelen) om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan en als er daarnaast sprake is van een kunstmatige constructie en/of transactie.

Melding maken

Meent de directie van het uitkerende lichaam dat aan de voorwaarden is voldaan en dat de inhoudingsvrijstelling kan worden toegepast? Dan is zij verplicht om dit binnen één maand na de ter beschikking stelling van het dividend te melden aan de inspecteur. Deze melding moet gedaan worden door het formulier “Opgaaf Dividendbelasting” (Vrijgestelde uitkeringen aan buitenlandse gerechtigden in deelnemingssituaties) naar de Belastingdienst te sturen. In de praktijk wordt dit vaak vergeten. De boete voor het te laat indienen van de Opgaaf Dividendbelasting kan oplopen tot maximaal EUR 5.514.

Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam om te toetsen of de inhoudingsvrijstelling van toepassing is en bij het indienen van de Opgaaf Dividendbelasting zelf.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Jan-Marc van Beusekom, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
mr. Jan-Marc van Beusekom