Menu
Actueel

NOW 3.0

Gepubliceerd op

Hoewel de wettekst nog niet is gepubliceerd, heeft het ministerie van SZW de hoofdlijnen bekend gemaakt voor NOW 3.0.

Woman writing at work

NOW 3.0 is van toepassing op 3 perioden van elk 3 maanden, te weten oktober-december 2020, januari-maart 2021 en april-juni 2021.

De voorwaarden in deze periode qua vereiste omzetdaling zijn verschillend en de tegemoetkoming van de overheid neemt af per periode.

 

Okt-Dec  2020

Jan-Mrt 2021

April-Juni 2021

Omzetdaling


minimaal 20%


minimaal 30%


minimaal 30%

Tegemoetkoming

       

80%


70%


60%

 

Voor de omzetdaling wordt de periode-omzet vergeleken met 25% van de omzet over het jaar 2019.

Het voorschot NOW 3.0 wordt voor alle 3 perioden bepaald aan de hand van de loonsom over juni 2020.

Vanaf de periode april-juni 2021 wordt het een maximumdagloon verlaagd naar € 4.845 per maand; daarvoor bedraagt deze dit ruim € 9.600 per maand.

Het opslagpercentage voor de werkgeverslasten blijft 40%.

Bij NOW 3.0 wordt een beperkte loonsomdaling toegestaan, zonder dat dat gevolgen heeft op voor de tegemoetkoming.

De toegestane loonsomdaling voor de 3 perioden bedraagt 10%, 15% en 20%.

Dit betekent dat als de loonsom van oktober-december 2020 ten opzichte van driemaal de loonsom van juni 2020 is gedaald met maximaal 10%, dit geen effect heeft op de hoogte van de subsidie.

Als de loonsom van oktober-december 2020 is gedaald met 20%, is de loonsom met 10% ‘teveel’ gedaald. In dat geval wordt de subsidie alleen over die 10% lager vastgesteld en niet over de gehele daling van 20%.

Voor elke euro die teveel is gedaald ten opzichte van de referentieperiode, ontvangt de werkgever resp. 80, 70 of 60 cent minder subsidie, afhankelijk van de betreffende periode.

Bij NOW 3.0 geldt geen extra korting op de subsidie indien werknemers worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Wel heeft de werkgever een inspanningsverplichting om ontslagen werknemers te begeleiden naar een nieuwe baan. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dient de werkgever dit te melden bij het UWV. Zonder het doen van deze melding wordt de subsidie gekort met 5%.

Ook bij NOW 3.0 geldt de voorwaarde dat er geen bonussen aan directie of dividend wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht.

Voor de periode oktober-december 2020 geldt dit voor bonussen/winst over 2020. Voor de perioden januari-maart 2021 en april-juni 2021 geldt dit voor bonussen/winst over 2021.

De wetgever verwacht dat vanaf 16 november 2020 de aanvraag kan worden gedaan voor de periode oktober-december 2020 waarbij 80% als voorschot wordt ontvangen in 3 termijnen.   

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB