Delen
Ontwikkelingen box 3-heffing | HLB Nederland
Menu
Actueel

Ontwikkelingen box 3-heffing

Gepubliceerd op

Naar aanleiding van het oordeel van de Hoge Raad op 24 december 2021 over de belastingheffing in box 3, heeft de wetgever rechtsherstel toegepast door het forfaitair rendement op spaargeld te verlagen. Daarnaast heeft de wetgever de belastingheffing in box 3 aangepast vanaf 2023.

Ontwikkelingen box 3-heffing

Vanaf 2023 wordt bij de berekening van de box 3-heffing uitgegaan van een forfaitair rendement voor drie verschillende vermogenscategorieën:

  • banktegoeden;
  • overige bezittingen;
  • schulden.

De vraag is of de door de wetgever geboden wijze van rechtsherstel en de aanpassing van de box 3-heffing vanaf 2023 in lijn is met het oordeel van de Hoge Raad. Op dit moment wordt de belastingheffing in box 3 namelijk nog steeds gebaseerd op een forfaitair vastgesteld rendement. Uit een aantal uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven blijkt dat uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de belastingheffing in box 3 gebaseerd moet worden op het daadwerkelijke rendement.

Bezwaar maken

Indien u van mening bent dat in uw situatie het daadwerkelijke rendement lager is dan het forfaitair vastgestelde rendement, kunt u overwegen om in bezwaar te komen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting over één of meerdere jaren. Het indienen van een bezwaarschrift dient plaats te vinden binnen 6 weken na de aanslagdatum.

Inmiddels heeft het demissionaire kabinet een wetsvoorstel uitgewerkt voor het nieuwe box 3-stelsel. Hierover hebben wij u eerder geïnformeerd, zie: Box 3 wijzigingen conceptvoorstel box 3 m.i.v. 1-1-2027 | HLB Blömer).

Verzamel bewijs daadwerkelijk rendement box 3-vermogen

Met het oog op het eventueel maken van bezwaar tegen de huidige box 3-heffing en de invoering van het nieuwe box 3-stelsel raden wij u aan om bewijsstukken te verzamelen en te bewaren waaruit het werkelijk rendement op uw vermogensbestanddelen in box 3 blijkt.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders