Menu
Actueel

Plan de investeringen van een maatschap/firma en van de maten voor optimaal voordeel

Gepubliceerd op

Als er wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen kan er recht bestaan op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna KIA). Dit is een aftrekpost op de winst waardoor de belastingdruk wordt verlaagd.

Onlangs heeft de rechter een belangrijke uitspraak gedaan over de KIA. Het ging hierbij om de vraag hoe om te gaan met KIA als er door een samenwerkingsverband én door een maat/vennoot (“buitenvennootschappelijk”) in hetzelfde jaar investeringen zijn gedaan.

Plan de investeringen van een maatschap/firma en van de maten voor optimaal voordeel

De rechter heeft bepaald dat voor het vaststellen van de hoogte van de KIA het totaal bedrag aan investeringen van het samenwerkingsverband bij het totaal bedrag van de investeringen van de maat/vennoot zelf opgeteld moet worden. De uitkomst hiervan vormt dan de grondslag voor de hoogte van de KIA.

Deze uitspraak kan voor u van belang zijn. Wilt u optimaal gebruik maken van de KIA dan moet rekening gehouden worden met de totale investering van een samenwerkingsverband en wat u zelf nog wilt investeren in een boekjaar.

  • Als de totale investering in 2019 in de eerste schijf valt van  € 2.300 - € 57.321 heeft u recht op 28% aftrek.
  • Valt de totale investering in de tweede schijf van € 57.321 - € 106.150 dan heeft u recht op een vaste aftrek van € 16.051. Dit komt neer op een afbouw van 28% naar 15% van de investering.
  • Bedraagt de totale investering tussen € 106.150 - € 318.449 dan vindt er een verdere afbouw plaats.
  • Indien de totale investering hoger is dan € 318.449 dan heeft u geen recht op KIA.

Omdat het een vrij abstracte materie is,  geven we onderstaand een cijfervoorbeeld om dit te verduidelijken. Stel een samenwerkingsverband (maatschap of firma) bestaande uit vier leden investeert voor een bedrag van € 40.000. Daarnaast investeert een lid van dit samenwerkingsverband zelf nog voor een bedrag van € 56.000. Samengeteld bedraagt de totale investering € 96.000. Hierbij hoort een KIA van € 16.051 (cijfers 2019).

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de KIA kan besloten worden om investeringen alsnog in een jaar te doen om zo voor een hogere KIA in aanmerking te komen. Dreigt afbouw van KIA of zelfs geen aftrek dan is uitstel van een investering naar een volgend jaar wellicht raadzaam.

Wilt u meer weten wat voor u fiscaal voordelig is dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder van HLB Nannen.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB