Menu
Actueel

Prinsjesdag 2020: Vervoer en verduurzaming

Gepubliceerd op

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de energiebelasting. Neem kennis van de fiscale voorstellen en wijzigingen voor wat betreft vervoer en verduurzaming die Rutte III deze Prinsjesdag presenteerde.

Prinsjesdag 2020: Vervoer en verduurzaming

Via de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) betalen zowel huishoudens als bedrijven via hun energierekening mee aan investeringen in duurzame energie. De ODE vormt de bron voor de uitgaven van de Stimulering Duurzame Energietransitie. De ODE-tarieven worden in 2021 en 2022 verhoogd.

De nieuwe tarieven zijn in onderstaande infographic weergegeven. 

De belastingen op energie bestaan uit de ODE en de energiebelasting. In 2021 neemt het belastingdeel van de energierekening naar verwachting niet toe voor een huishouden met een gemiddeld gebruik.

Auto versus klimaatakkoord 

Om de aanschaf van emissieloze voertuigen te (blijven) stimuleren, wordt het nultarief voor de Motorrijtuigenbelasting en de BPM voor emissieloze voertuigen verlengd tot 1 januari 2025. Ook wordt het halftarief in de motorrijtuigenbelasting voor zuinige auto’s (maximaal 50 gram CO2 per kilometer) verlengd tot 1 januari 2025.

Vanaf 1 januari 2025 geldt voor emissieloze auto’s een BPM-tarief van 360 euro (het minimale tarief). De motorrijtuigenbelasting voor zuinige auto’s en voor emissieloze auto’s wordt vanaf 1 januari 2025 verhoogd naar respectievelijk 75 procent en 25 procent van het reguliere tarief van de motorrijtuigenbelasting. 

Ook krijgen provincies per 1 januari 2025 de mogelijkheid om motorrijtuigenbelasting (provinciale opcenten) te heffen op emissieloze auto’s voor de helft van het tarief van de provinciale opcenten. Voor zuinige auto’s (CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer) geldt een maximum van 75 procent van het reguliere tarief, in plaats van de huidige 50 procent.

Voor bestelauto’s van ondernemers geldt voor de motorrijtuigenbelasting nu een verlaagd tarief. In het Klimaatakkoord is afgesproken om dit tarief geleidelijk te verhogen. De motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s wordt daarom per 2021, 2022, 2023 en 2024 verhoogd met respectievelijk 5,25 procent, 4,99 procent, 4,75 procent en 4,54 procent. Het tarief voor bestelauto’s wordt in 2025 verlaagd met 4,34 procent ten opzichte van het jaar 2024.

Om de maatregelen uit het klimaatakkoord te bekostigen, wordt de accijns op halfzware olie en gasolie (diesel) op zowel 1 januari 2021 als op 1 januari 2023 verhoogd met 1 eurocent per liter.