Menu
Actueel

Prinsjesdag 2022: Inkomstenbelasting

Gepubliceerd op

Wij hebben voor u de Prinsjesdagstukken doorgenomen en er de meest belangrijke zaken uitgefilterd. Hieronder volgt een greep uit de plannen voor 2023 met betrekking tot de inkomstenbelasting.

Prinsjesdag 2022: Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting box 1 en box 2

 • In de eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat het tarief omlaag van 37,07 procent in 2022 naar 36,93 procent in 2023. De grens van de eerste tariefschijf gaat omhoog van 69.398 euro in 2022 naar 73.031 euro in 2023.


 • Heffingskortingen:
  • Met ingang van 2025 gaat naast het box-1-inkomen het totale verzamelinkomen, dus ook het inkomen uit box 2 en 3, meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting.  
  • De IACK (inkomensafhankelijke combinatiekorting) wordt vanaf 2025 afgeschaft. Ouders met (een of meer) kinderen die zijn geboren vóór 1 januari 2025 behouden nog wel recht op IACK. In 2037 zijn er voor deze regeling geen ouders meer met kinderen jonger dan 12 jaar en vervalt de IACK in zijn geheel. 
  • Met name om de middeninkomens te bereiken, wordt de arbeidskorting verhoogd. Het maximale bedrag aan arbeidskorting gaat van 4.260 euro naar 5.052 euro. Vanaf een inkomen van 37.626 euro (voorheen 36.649 euro) wordt deze met een percentage van 6,51 procent (voorheen 5,86 procent) afgebouwd tot nihil.         


 • De zelfstandigenaftrek wordt sneller en verder afgebouwd dan in eerdere belastingplannen al was geregeld. De zelfstandigenaftrek gaat van 6.310 euro in 2022 naar uiteindelijk 900 euro in 2027: de extra afbouw wordt 1280 euro per jaar in 2023, 2024 en 2025 en 1.270 euro in 2026. De zelfstandigenaftrek voor starters, de startersaftrek, blijft ongewijzigd: 2.123 euro.


 • Het einde van de fiscale oudedagsreserve (FOR) is in zicht, want deze mag niet meer fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd. De tot 31 december 2022 opgebouwde FOR kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. 


 • Omdat de middelingsregeling in de inkomstenbelasting per 2023 wordt afgeschaft, is 2022-2024 het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is.  


 • Nu bedraagt het box 2-tarief 26,9 procent. Met ingang van 2024 krijgt box 2 twee schijven. De eerste schijf belast tot 67.000 euro aan box 2-inkomsten per persoon tegen een tarief van 24,5 procent en voor de tweede schijf geldt een tarief van 31 procent over het meerdere.


Inkomstenbelasting box 3

Met betrekking tot het voordeel uit sparen en beleggen van box 3 oordeelde eind vorig jaar de Hoge Raad dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing in strijd is met het EVRM.  Zolang nog wordt gewerkt aan een ander stelsel heeft het kabinet voor de belastingjaren 2023, 2024 en 2025 overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen, op basis van de forfaitaire spaarvariant die gebruikt wordt voor het rechtsherstel voor bezwaarmakers. Dit is een heffing op basis van forfaitaire rendementen over de werkelijke vermogensmix van drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden.

Het komt er op neer dat na de verdeling van het vermogen over de drie vermogenscategorieën, voor elke categorie een eigen forfaitair rendementspercentage wordt toegepast. 

 • Voor de banktegoeden en contant geld wordt het percentage gebaseerd op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito’s over het voorgaande jaar.
 • Voor de categorie overige bezittingen wordt het rendementspercentage gebaseerd op het langetermijnrendement van onroerende zaken, aandelen en obligaties. 
 • Voor de categorie schulden wordt het rendementspercentage gebaseerd op de gemiddelde maandelijkse rente op uitstaande woninghypotheken van huishoudens over het voorgaande jaar. 
Let op!
Wij komen hier binnenkort op terug met een uitgebreider artikel voorzien van voorbeelden. Daarin zullen wij ook stilstaan bij de aangekondigde maatregelen tegen doelbewust schuiven tussen de voornoemde vermogenscategorieën rond de peildatum.

Leegwaarderatio 

De leegwaarderatio is een waarderingsmethode voor verhuurde woningen. Kort gezegd komt de ratio neer op een korting over de WOZ waarde van de verhuurde woning al naar gelang de huur ten opzichte van de WOZ waarde lager uitvalt. De leegwaarderatio wordt niet afgeschaft, maar aangepast per 1 januari 2023. Dit heeft tot gevolg dat de fiscale waarde van een verhuurde of verpachte woning in box 3 en voor toepassing van de schenk- en erfbelasting zal stijgen. Tevens stelt het kabinet voor om woningen met een tijdelijk huurcontract (korter dan twee jaar voor een woning en korter dan vijf jaar voor een kamer) niet meer in aanmerking laten komen voor toepassing van de leegwaarderatio. Voor verhuur aan ‘gelieerde partijen’, zoals kinderen, zal de leegwaarderatio effectief worden afgeschaft.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder