Delen
Prinsjesdag 2023: Vennootschappen | HLB Nederland
Menu
Actueel

Prinsjesdag 2023: Vennootschappen

Gepubliceerd op

Op Prinsjesdag 2023 wordt het Belastingplan 2024 gepresenteerd. Net zoals ieder jaar zetten wij de belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij! Hieronder een greep uit de plannen voor de vennootschappen.

Prinsjesdag 2023: Vennootschappen

De Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen komt in de plaats van het Besluit dat dit nu regelt. Inhoudelijk wijzigt een aantal zaken. De nieuwe wet moet in werking treden vanaf 1 januari 2025.  

Kwalificatieverschillen van rechtsvormen tussen verschillende belastingstelsels kunnen ertoe leiden dat hybride mismatches ontstaan. De nieuwe wet zal dit voorkomen door de oorzaak, de kwalificatieverschillen, aan te pakken. Het kabinet kiest ervoor om de rechtsvorm-vergelijkingsmethode te behouden. Er wordt een tweetal methoden voorgesteld voor het geval er geen vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm is aan te wijzen. 

De eerste methode is de symmetrische methode en is van toepassing als het buitenlandse lichaam niet in Nederland is gevestigd. Op grond van deze methode wordt een lichaam als niet-transparant aangemerkt indien dat lichaam volgens de fiscale regelgeving van de staat, die dat lichaam als inwoner behandelt, zelfstandig belastingplichtig is. 

De tweede methode is de vaste methode op basis waarvan een buitenlands lichaam dat in Nederland is gevestigd, en niet vergelijkbaar is met een Nederlandse rechtsvorm, altijd wordt aangemerkt als zelfstandig belastingplichtig (niet-transparant). 

De drie kwalificatiemethoden worden in de inkomsten-, vennootschaps-, dividend- en bronbelasting zoveel mogelijk verankerd. Met ingang van 1 januari 2025 wordt iedere cv als fiscaal transparant aangemerkt. Het toestemmingsvereiste voor de cv vervalt waardoor het kenmerkende onderscheid tussen de open cv en de besloten cv niet meer zal bestaan.

Het overgangsrecht voorziet in een viertal faciliteiten: doorschuiffaciliteit, aandelenfusie, gespreide betaling en doorschuiffaciliteit bij terbeschikkingstellingssituaties.

Wijziging transparantieregels fonds voor gemene rekening

Per 1 januari 2025 wijzigen de voorwaarden waaronder een fonds als zelfstandig vennootschapsbelastingplichtig (non-transparant) fonds voor gemene rekening (fgr) kwalificeert. Een fonds kwalificeert als fgr wanneer:

  1. het fonds kan worden aangemerkt als een beleggingsfonds of fonds voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 Wft; én 
  2. er sprake is van verhandelbare bewijzen van deelgerechtigdheid.

Een niet kwalificerend fonds is fiscaal transparant en de vermogensbestanddelen worden daarbij toegerekend aan de belegger en rechtstreeks bij de participanten belast met inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Afschaffing aftrek giften door vennootschap

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt afgeschaft per 1 januari 2024 Dat betekent dat giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) en Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI’s) niet meer ten laste van de fiscale winst kunnen worden gebracht.  Aan de andere kant wordt een niet-zakelijke gift aan een ANBI of SBBI niet langer gezien als een verkapte winstuitdeling aan de aanmerkelijkbelanghouder. Nu geldt nog dat je een schenking aan een ANBI of SBBI van de winst mag aftrekken. De maximale giftenaftrek per jaar is 50% van de winst, met een maximum van 100.000 euro.

Vastgoedvennootschappen

Voor 2025 is nog een maatregel aangekondigd die het opknippen van vennootschappen met voornamelijk vastgoed moet tegengaan. Door een vennootschap op te knippen in meerdere kleinere vennootschappen kan worden bereikt dat een groter bedrag aan rente aftrekbaar wordt onder de earningsstrippingmaatregel (ook wel EBITDA maatregel). Dan kan de franchise van 1 miljoen euro namelijk vaker worden toegepast. Voorgesteld wordt bij vastgoedlichamen met (aan derden) verhuurd vastgoed de drempel van 1 miljoen euro helemaal buiten toepassing te laten. De maatregel is geen onderdeel van het Belastingplan.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen