Delen
Samenwerking Zekerheyd | HLB Nederland
Menu
Actueel

Samenwerking Zekerheyd

Gepubliceerd op

Met ingang van februari 2024 zullen we een verbeterslag maken in de uitvraag voor loonkostenvoordelen en no-risk polissen voor nieuwe medewerkers. Hiervoor is HLB Blömer accountants en adviseurs een samenwerking gestart met Zekerheyd.

Samenwerking Zekerheyd

Waarom Zekerheyd?

Voorheen werd nagegaan of er mogelijk een loonkostenvoordeel zou kunnen zijn wanneer u een medewerker in dienst neemt. We hebben geleerd dat dit onvolledig is én met nieuwe wetgeving is het alsmaar belangrijker om vooraf maximaal in controle te zijn. Het ministerie geeft aan dat 80% van de loonkostenvoordelen niet aangevraagd wordt. Jaarlijks laten werkgevers €500 miljoen liggen. Zekerheyd biedt de mogelijkheid om via geautomatiseerde processen na te gaan of er een mogelijke subsidie van toepassing is.

Wat levert het op voor de werkgever?

  1. Het loonkostenvoordeel van €1,01 of €3,05 per uur, wat toegepast kan worden gedurende 3 jaar. Wij passen dat direct voor u toe in de loonadministratie als dat van toepassing is. De uitbetaling volgt jaarlijks in juni door de Belastingdienst.
  2. Een no-risk polis. Hiermee kunt u 70% van het ziekengeld voor een medewerker declareren bij het UWV.

Het loonkostenvoordeel kan voor u oplopen tot een maximum van €18.000 gedurende 3 jaar.

Wat verandert er voor de werknemer?

Iedere nieuwe medewerker die in dienst komt ontvangt rechtstreeks van Zekerheyd een mail met een link naar een kort formulier. Dit formulier bevat maximaal 5 gesloten vragen en een eventuele handtekening door de werknemer. Daarna verzorgt Zekerheyd de aanvraag bij de instanties voor u en uw werknemer.

Wat gebeurt er met de persoonsgegevens?

Gezien de vertrouwelijkheid van data hanteert Zekerheyd strikte regels en processen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Hiervoor heeft Zekerheid de volgende certificeringen ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 27701 (privacy).

Meer weten over deze dienstverlening?

Neem dan contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Glenn Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Glenn Hendriks RPP