Delen
Terugbetaling belastingschulden corona | HLB Nederland
Menu
Actueel

Terugbetaling belastingschulden corona

Gepubliceerd op

Tijdens de coronacrisis was het mogelijk uitstel van belastingbetaling te genieten. Deze regeling is inmiddels beëindigd. Vanaf 1 oktober 2022 dient u de openstaande belastingschuld die voor deze speciale regeling in aanmerking kwam, in maximaal 60 gelijke maandelijkse termijnen af te lossen.

Terugbetaling belastingschulden corona

Heeft u gebruik gemaakt van de regeling dan ontvangt u een brief van de Belastingdienst met daarin het terug te betalen bedrag en de maandelijkse (minimale) aflossing.

Tip: Denkt u eraan dat over het terug te betalen bedrag invorderingsrente is verschuldigd? De rente bedraagt momenteel 1% en loopt stapsgewijs op tot 4% per 1 januari 2024.

Indien u extra wilt aflossen, blijft de betalingsregeling qua bedrag gelijk; de looptijd wordt wel korter. Indien u na een extra aflossing de maandtermijnen wilt verlagen, dient daarvoor een verzoek bij de Belastingdienst ingediend te worden. 

Voorwaarden om gebruik te maken van de betalingsregeling zijn dat tijdens de regeling nieuwe fiscale verplichtingen worden nagekomen. Dat wil zeggen dat aangiften tijdig worden ingediend en betalingen tijdig worden nagekomen. 

Voor levensvatbare ondernemingen die in oktober 2022 nog niet in staat zijn de belastingschuld in 60 maanden af te lossen kan overleg met de Belastingdienst worden gezocht voor maatwerk. Hierbij wordt een oplossing gezocht om later te starten met aflossen en toch de volledige belastingschuld voor 1 oktober 2027 af te lossen.

Aangekondigde versoepelingen

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs enkele versoepelingen op de terugbetaling van deze schulden voorgesteld:

  • Allereerst is voorgesteld om bij wijze van versoepeling een incidentele betaalpauze mogelijk te maken (één keer gedurende maximaal 3 maanden). Dit biedt adempauze voor tijdelijke liquiditeitsproblemen.
  • Daarnaast is voorgesteld betaling in kwartalen in plaats van maanden mogelijk te maken. Deze versoepeling biedt ruimte voor ondernemingen met een onregelmatige kasstroom. Een mogelijke voorwaarde om gebruik te mogen maken van de versoepeling is wederom dat aan opkomende aangifte en betalingsverplichtingen wordt voldaan.
Tip: Wilt u gebruik maken van de versoepeling dan dient daartoe een schriftelijk verzoek te worden ingediend en de aflossingsproblemen worden gemotiveerd.

Vooralsnog gaat het om voorgenomen versoepelingen. Of en hoe deze er exact uit komen te zien is op dit moment nog niet bekend.

Daarnaast wordt gesproken over een nog verdere versoepeling die terugbetaling in zeven jaren mogelijk maakt (voor 1 oktober 2029). De Tweede Kamer heeft via de motie Aartsen het kabinet verzocht om extra uitstel tot zeven jaren mogelijk te maken voor ondernemers waarvoor terugbetaling in vijf jaren niet mogelijk is. In deze situatie zou dan een lichte toets plaats moeten vinden voor de levensvatbaarheid van de onderneming en worden extra voorwaarden gesteld. In hoeverre het kabinet akkoord gaat met de versoepeling of met een soortgelijk voorstel komt is nu nog niet bekend. 

Heeft u vragen over de terugbetaling van coronabelastingschulden of wilt u weten wat de status van de aangekondigde versoepelingen is, laat u ons dat dan tijdig weten?

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder