Delen
Verkeersboetes fiscaal vriendelijk ondersteund? - HLB Nederland | HLB Nederland
Menu
Actueel

Verkeersboetes fiscaal vriendelijk ondersteund?

Gepubliceerd op

Een vertegenwoordiger die met de auto van de zaak door rood rijdt of een medewerker die als snelheidsduivel geregistreerd wordt: in sommige gevallen mag u de verkeersboetes die hieruit voortkomen toewijzen aan de vrije ruimte. Kortom: de medewerker en u worden fiscaal vriendelijk ondersteund voor aso-gedrag in het verkeer. Of is dat toch net wat te kort door de bocht?

Verkeersboetes auto van de zaak

Onder de werkkostenregeling zijn een aantal vormen van loon altijd aangewezen als loon van de werknemer. Eén daarvan betreft boetes. De vergoeding die een werknemer van u als werkgever ontvangt voor een boete, mag u niet opnemen in de vrije ruimte. Deze moet worden belast bij de werknemer. Lees hier dus niet over het woord “vergoeding” heen, want hierin schuilt een niet onbelangrijke uitzondering voor boetes die zijn opgelopen met een auto van de zaak.

Drie voorbeelden om het wat praktischer te maken:

Voorbeeld 1. Koerier met bestelbus werkgever 
Stel dat een koerier met uw bestelbus regelmatig in winkelcentra komt en daardoor soms een bekeuring krijgt wegens het niet juist parkeren van de auto. Mag u als werkgever deze boete dan voor uw rekening nemen en het bedrag als eindheffingsloon toewijzen aan de vrije ruimte?

Voorbeeld 2. Vertegenwoordiger met auto van de zaak
Stel dat een vertegenwoordiger in zijn auto van de zaak te laat dreigt te komen op zijn volgende afspraak en daardoor een op rood staand verkeerslicht toch maar besluit voor groen aan te zien. Een camera registreert dit en een bekeuring is onderweg. Daarnaast ontvangt hij een bekeuring voor het inhalen over een doorgetrokken streep. Mag u als werkgever deze beide bekeuringen voor uw rekening nemen en als eindheffingsloon toewijzen aan de vrije ruimte?

Voorbeeld 3. Teamleider met eigen auto
Stel dat de teamleider besluit om in zijn eigen auto een fruitmand te bezorgen bij een medewerker die al reeds enige tijd arbeidsongeschikt is. Op weg ernaartoe wordt hij op de foto gezet door een roulerend flitsteam van de politie omdat hij 90 rijdt waar 60 is toegestaan. Om te voorkomen dat de teamleider hier ziek van wordt, besluit u als werkgever hem deze boete netto te vergoeden. Mag deze bekeuring door u als eindheffingsloon toegewezen worden aan de vrije ruimte?

In de geschetste voorbeelden van de koerier en de vertegenwoordiger mag u als werkgever besluiten om de boete niet te verhalen bij uw werknemer, maar deze zelf te betalen. Het voordeel dat de werknemer hieraan heeft mag u bovendien als eindheffingsloon toewijzen aan de vrije ruimte.

Voor wat betreft het geschetste voorbeeld van de teamleider mag u ook wel besluiten om de boete netto te vergoeden, maar het voordeel dat de werknemer daaraan heeft mag u niet als eindheffingsloon toewijzen aan de vrije ruimte. Dit voordeel moet belast worden op de loonstrook van de werknemer zelf, bijvoorbeeld als bijtelling of als brutering.

Betekent bovenstaande dan dat een leaserijder met aso-neigingen in het verkeer fiscaal vriendelijk ondersteund wordt voor zover de vrije ruimte dat toestaat? In zekere zin: ja, voor zover u als werkgever daaraan meewerkt en er niet in strijd wordt gehandeld met de gebruikelijkheidstoets.

Gebruikelijkheidstoets

De gebruikelijkheidstoets houdt in dat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan dertig procent mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Aan deze toets voldoet de werknemer als hij inclusief de hierboven bedoelde boetes voor niet meer dan maximaal 2.400 euro voordeel ontvangt in de vrije ruimte. Zodra u voor een werknemer op jaarbasis meer dan dit bedrag toekent aan vrije ruimte, bestaat er een risico dat achteraf alsnog een deel dan voordeel bij het loon van de werknemer moet worden belast.

Conclusie

Samengevat is de strekking van dit verhaal dat alleen een aan u als werkgever opgelegde (verkeers)boete voor het gedrag van de werknemer, in een auto waarvoor u verantwoordelijk bent, als eindheffingsloon toegewezen kan worden aan de vrije ruimte. Houd daarbij in de gaten dat u niet in strijd handelt met de gebruikelijkheidstoets.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met L. A. (Leo) Huisman, Salarisadministrateur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
L. A. (Leo) Huisman