Menu
Actueel

Werkgever kan fiscaal gunstig studie kind werknemer betalen

Gepubliceerd op

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Het gaat in totaal om 8 wetten en meer dan 60 maatregelen voor burgers en bedrijven. De plannen zijn definitief na behandeling in de Eerste Kamer op 11 december en stemmingen op 18 december.

Een interessant onderdeel van het belastingplan is één van de moties die is aangenomen. Deze motie betreft de mogelijkheid van een werkgever om fiscaal vriendelijk de studie van een kind van een werknemer te betalen.

Werkgever kan fiscaal gunstig studie kind werknemer betalen

Werkgever betaalt studie kind werknemer

Studeren wordt steeds duurder. Op dit moment kennen we voor studenten enkel het leenstelsel. Dit betekent dat veel starters beginnen met een aanzienlijke schuld als zij gaan werken. Dit zal betekenen dat zij lang hoge lasten hebben en waarschijnlijk de eerste jaren nog geen eigen huis kunnen kopen. Veel ouders willen dit voorkomen en proberen waar mogelijk hun kinderen te helpen. Eén van de fiscaal vriendelijke mogelijkheden is een studiebijdrage vanuit de werkgever van de ouder. Hiervoor bestaan een aantal mogelijkheden

Bijdrage werkgever is loon voor kind

Hof ’s-Hertogenbosch heeft in het verleden beslist dat de studietoelage die de betreffende werkgever aan het kind van die werknemer betaalt, kwalificeert als loon van het kind. Deze uitspraak is heel voordelig voor de werknemer, immers, het kind is veel minder of zelfs geen loonbelasting verschuldigd. De reden hiervoor is dat het kind waarschijnlijk geen ander inkomen ontvangt en dus in een lager belastingtarief zit en natuurlijk recht heeft op algemene heffingskorting. 

Om dit te kunnen toepassen gelden een aantal voorwaarden, zo is onder andere wel nodig dat het kind zelfstandig de toelage krijgt en de ouder hier geen recht op heeft of kan doen gelden. 

Als sprake is van loon van het kind, dan betekent dit niet dat, mocht de werkgever al als inhoudingsplichtige ten aanzien van het kind worden aangemerkt, ook gebruik is te maken van de gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling.

Gebruik maken van de werkkostenregeling

De werkgever kan de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebruiken om werknemers onbelaste vergoedingen te geven, voor zover is voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. Deze onbelaste vergoedingen kunnen, indien gewenst, zien op de studiekosten van kinderen. 

Studiefonds

Werkgevers kunnen ook samen met werknemers een studiefonds oprichten dat, mits aan de wettelijke voorwaarden op dat punt is voldaan, desgewenst onbelaste uitkeringen kan doen ten behoeve van studiekosten van kinderen van werknemers. 
In de motie is het verzoek aangegeven dat de regering, in haar Handboek Loonheffingen naar werkgevers laat opnemen welke mogelijkheden er zijn om een studietoelage te verstrekken aan de studerende kinderen van werknemers, zodat duidelijk is hoe deze mogelijkheden op de juiste wijze ingezet kunnen worden.

Op dit moment zijn we in afwachting van de Eerste Kamer. Indien deze akkoord is, dan verwachten we in de eerste versie van het Handboek Loonheffingen van 2018 een uitgebreide uitwerking met de voorwaarden van bovenstaande mogelijkheden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.