Delen
Wet betaald ouderschapsverlof | HLB Nederland
Menu
Actueel

Wet betaald ouderschapsverlof

Gepubliceerd op

Met ingang van 2 augustus 2022 wordt de regeling ouderschapsverlof uitgebreid. Ouders kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Op dit moment is ouderschapsverlof (26 weken) in principe nog onbetaald.

Wet betaald ouderschapsverlof

Aanleiding voor de Wet betaald ouderschapsverlof is de (noodzakelijke) implementatie van een Europese richtlijn die minimumeisen bevat voor kraamverlof, ouderschapsverlof en mantelzorgverlof. De Nederlandse wetgeving voldoet voor het grootste gedeelte al aan deze richtlijn, maar op een aantal punten nog niet. De Europese richtlijn voorziet onder andere in het recht van werknemers op 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

Wat gaat er veranderen voor uw medewerkers? 

En wat betekent deze uitbreiding van de regeling ouderschapsverlof voor u als werkgever?

De huidige regels voor ouderschapsverlof

Op dit moment hebben werknemers die ouder of verzorger zijn recht op 26 weken ouderschapsverlof voor hun (adoptie) kinderen tot 8 jaar. Dit verlof is onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsvoorwaarden andere afspraken zijn gemaakt. De maximale verlofduur per kind is 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Een werknemer die 40 uur per week werkt, kan dus (40 uur x 26 wkn) 1.040 uur aan ouderschapsverlof opnemen. Werknemers mogen zelf bepalen hoe ze het ouderschapsverlof verdelen en opnemen. De uren mogen gespreid worden opgenomen, tot de 8e verjaardag van het kind. 

Ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het (maximum) dagloon van de medewerker. Deze 9 weken moet de werknemer in het eerste levensjaar van het kind opnemen.

Opname van het resterende ouderschapsverlof van 17 weken (=26 minus 9 weken) is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. Het resterende ouderschapsverlof is onbetaald.

Wat betekent dit voor de werkgevers?

Omdat een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is, kan je als werkgever verwachten dat jonge ouders eerder geneigd zijn om daadwerkelijk verlof op te nemen. Net zoals nu het geval is, moet de werknemer straks ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. De werkgever mag het ouderschapsverlof in principe niet weigeren.

Samengevat

Per 2 augustus 2022 hebben bij de geboorte van een kind:

  • Moeders recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door UWV;
  • Partners recht op geboorteverlof van dagen, doorbetaald door de werkgever;
  • Partners in het eerste half jaar na de geboorte van het kind recht op 5 weken aanvullende geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon, doorbetaald door UWV;
  • Beide ouders recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het 1e jaar na de geboorte, met een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon;
  • Beide ouders recht op ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar.

Vragen?

Neem contact met ons op voor aanvullende vragen over het ouderschapsverlof.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Glenn Hendriks RPP, Hoofd Salarisadministratie bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
Glenn Hendriks RPP