Delen
Coronabanen in de zorg 2022 | HLB Nederland
Menu
Actueel

Coronabanen in de zorg 2022

Gepubliceerd op

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.

Coronabanen in de zorg 2022

Begin februari werd de verlenging van deze regeling voor 2022 tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging zoveel mogelijk te beperken worden extra maatregelen genomen bij de COZO voor 2022.

Subsidievoorwaarden 

De voorwaarden van deze periode (2022) zijn vrijwel identiek aan de voorwaarden van de vorige aanvraagperiodes. Zie hier de vorige voorwaarden. Kenmerken van de subsidieregeling zijn:

  • Maximaal 6 maanden – er kan maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aangevraagd worden.
  • Minimaal 20 uur per week – contractueel wordt een arbeidsduur van gemiddeld 20 uur per week overeengekomen met de medewerker.
  • Directe link coronacrisis – de medewerkers / functies zijn bovenformatief en hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
  • Niet twee keer subsidie voor één functie – de functies waarvoor subsidie aangevraagd wordt mogen niet op een andere wijze gefinancierd worden.
  • AGB-registratie – na registratie worden de organisaties gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZi-toelating/WTZa-toelatingsvergunning met behulp van het KvK-nummer.
  • Het gaat om banen ter ondersteuning van onder meer welzijnsactiviteiten en ADL.
  • Als vergoeding geldt 120% loonkostensubsidie. Daarnaast is er een vergoeding voor de begeleiding van maximaal 20% van de kosten. Dit is op basis van het maximum van 120% minimumloon.
  • Coronamedewerkers worden minstens twee maanden en maximaal 6 maanden voor minimaal gemiddeld 20 uur per week.
  • De werkgever mag geen andere financiering aanwenden voor de coronabanen.

Voor de hoogte van de subsidie, de subsidie verantwoording en eventueel benodigde inzet van een accountant zie het vorige artikel. Mocht onverhoopt de activiteiten niet, niet tijdig of niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Of u kan niet volledig voldoen aan alle subsidieverplichtingen. Dan geldt een meldingsplicht, zodra bij u bekend is dat er niet (volledig) voldaan kan worden aan de voorwaarden. Als er niet voldaan wordt aan de meldingsplicht kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidievaststelling. 

Contact

Wilt u meer weten over de subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij helpen u graag.