Delen
Wie dan leeft, wie dan zorgt ….? | HLB Nederland
Menu
Actueel

Wie dan leeft, wie dan zorgt ….?

Gepubliceerd op

Praten over ‘de dood’? Liever niet.....en al helemaal niet over de financiën na overlijden. Over geld praten is al vaak een beladen onderwerp tussen partners, dat vaak eindigt in ‘nou ja, dat zien we dan wel weer’ of ‘wie dan leeft, wie dan zorgt’. Maar zodra de dood dichterbij komt omdat een familielid, een vriend of kennis (plotseling) komt te overlijden, realiseren wij ons hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn.

Wie dan leeft, wie dan zorgt ….?

Verhalen over financiële zorgen en financiële stress na overlijden zijn geen uitzondering. Wij kunnen daarom niet vaak genoeg blijven benadrukken dat dit financieel bewustzijn belangrijk is. Ook als je nog jong bent!

Dat zijn vrouw na zijn overlijden geen pensioen ontvangt, hadden ze zich niet gerealiseerd.

Bron: Algemeen Dagblad, 21 september 2021

Financieel advies voor vrouwen 

In een speciale reeks van artikelen gaan wij de dieper in op aspecten die belangrijk zijn voor vrouwen. In dit derde deel gaan we dieper in op het belang van een goede regeling bij overlijden van de partner. 

Nabestaandenpensioen

Voor veel mensen die in loondienst zijn en een pensioenregeling hebben, zal er een nabestaandenpensioen worden opgebouwd. Maar dat is zeker niet altijd het geval.
Is het partnerpensioen opgebouwd op risicobasis? Dan vervalt dit als jij of je partner de pensioenregeling verlaten bij verandering van baan of werkloosheid. Er is dan geen recht op het nabestaandenpensioen dat bij de vorige werkgever is opgebouwd. 

Daarnaast komt het regelmatig voor dat op pensioendatum gekozen wordt voor uitruil van het nabestaandenpensioen naar een hoger ouderdomspensioen. Vaak met de gedachte om nog jarenlang samen te kunnen genieten van een hoger ouderdomspensioen. De harde werkelijkheid kan zijn dat bij vroegtijdig overlijden van de pensioengerechtigde, de partner geen recht meer heeft op een nabestaandenpensioen en fors terugvalt in inkomen.

Ondernemers zullen hun eigen pensioen moeten opbouwen. Dat kan in de vorm van een voorziening bij de eigen BV of door op een andere manier vermogen op te bouwen. Hoeveel vermogen heb je nodig om levenslang te kunnen besteden? Kan de BV levenslang het toegekende pensioen betalen? Vaak hoor je ‘mijn bedrijf is mijn pensioen’. Maar wat is de waarde van het bedrijf en kan je van de opbrengst levenslang leven, ook als de ene partner wegvalt?

Meer informatie over pensioen is te lezen in het volgende artikel in de speciale reeks.

Uitgaven

Als jouw partner wegvalt, zullen bepaalde uitgaven minder worden. Denk aan uitgaven als voeding, kleding, verzekeringen en vrije tijd. Bepaalde kosten zullen niet veranderen. Woonlasten, zoals de hypotheekrente en andere vaste lasten zullen in beginsel gewoon blijven doorlopen. Misschien zijn er verzekeringen afgesloten die tot uitkering komen na het overlijden van je partner. Bijvoorbeeld een verzekering waarmee (een deel van) de hypotheek zal worden afgelost. Hierdoor worden je woonlasten wellicht minder en kan je in het huis blijven wonen.  

De woning en ander vermogen na overlijden van partner

Samenwoners

Ook al ben je financieel in staat om de woonlasten te betalen na overlijden van je samenwonende partner, dan ben je er nog niet. Zonder testament of samenlevingscontract zullen samenwoners niets van elkaar erven. Hebben jij en je partner dus samen een huis gekocht en één van beiden komt te overlijden, dan zal het deel van je partner vererven aan de familieleden van je partner. Ook het andere vermogen van je partner vererft niet automatisch aan jou als samenwonende partner. Een samenlevingscontract met een verblijvingsbeding en een testament zijn dan echt noodzakelijk wil je elkaar goed verzorgd achterlaten.

Getrouwd in ‘de wettelijke gemeenschap’ 

Voor gehuwden gelden andere regels. Om te weten hoeveel en welk vermogen aan jou vererft, zal je eerst moeten weten hoe je getrouwd bent. Ben je vóór 1 januari 2018 getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan zal in principe de helft van het vermogen vererven aan jou en/ of de andere erfgenamen van je partner. Als je getrouwd bent na 1 januari 2018 en je hebt geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan gelden er andere regels. De simpele regel dat de helft vererft, geldt niet meer. In grote lijnen regelt het nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrecht dat voorhuwelijks vermogen privé blijft en het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd gemeenschappelijk wordt. Om de omvang van het vermogen te bepalen dat vererft bij overlijden van je partner, kan een administratieve puzzel worden. Kan je nog achterhalen wat het voorhuwelijkse privévermogen was, wat daarmee is gebeurd of daarvoor in de plaats is gekomen?

Waarom is dit belangrijk om te weten? Over het nagelaten vermogen moet Erfbelasting betaald worden. Je zult dus wel moeten weten waarover Erfbelasting moet worden betaald. Een regelmatig voorkomende misvatting is dat er geen Erfbelasting verschuldigd is. De ‘helft van het vermogen’ vererft en dat blijft onder de hoge echtgenotenvrijstelling van circa € 670.000. Dat is dus maar de vraag als je getrouwd bent na 1 januari 2018.   

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden

Wat heb je in je huwelijkse voorwaarden geregeld? Lees deze nog een keer goed door. Het feit dat je getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, is geen garantie dat je altijd recht hebt op je eigen vermogen en nooit iets met elkaar hoeft te delen. Welk en hoeveel vermogen aan jou en/of de andere erfgenamen van je partner vererft, is afhankelijk van de specifieke regels die je hebt afgesproken in je huwelijkse voorwaarden. Dat is belangrijk om te weten voor de erfbelasting. Voorkom een bron van ruzie door goede huwelijkse voorwaarden en testamenten.

Getrouwd en geen testament

Is er geen testament, dan vererft het vermogen aan de langstlevende echtgenoot. Als er kinderen zijn, dan erven de kinderen ter grote van hun kindsdeel een vordering op hun langstlevende ouder. Ook al erven de kinderen feitelijk niets, er zal mogelijk wel erfbelasting betaald moeten worden over hun schuldig gebleven kindsdelen. 

Het wettelijke Erfrecht zorgt dus niet altijd voor een optimale situatie voor de erfbelasting. Hierdoor kan je als langstlevende echtgenoot -ondanks de hoge partnervrijstelling in de erfbelasting van circa € 670.000- toch geconfronteerd worden met een erfbelastingafrekening van 10-20% over de schuldig gebleven kindsdelen. Met een op maat gemaakt testament kan je de hoogte van de verschuldigde erfbelasting binnen bepaalde grenzen sturen.

Getrouwd en een testament opgesteld 

Wat heb je daarin geregeld? Ook hiervoor geldt, lees je testament nog eens goed door. Oude ‘standaard’ langstlevende testamenten zijn fiscaal niet altijd de meest gunstige testamenten. Wij raden aan om je testamenten om de vijf jaar weer te herzien. Wellicht is er iets veranderd in je persoonlijke omgeving? Je bent bijvoorbeeld gescheiden. Of je hebt een nieuwe relatie en is er sprake van kinderen uit eerdere relaties. Hebben de kinderen inmiddels eigen relaties? 

Zonder op maat geschreven testamenten, kan het vermogen een ongewenste wending krijgen, waarvan je misschien niet altijd bewust bent. Allemaal momenten om te kijken wat deze nieuwe situatie voor impact heeft bij overlijden van jouw partner. 

Wie dan leeft, wie dan zorgt…? Neem het heft in eigen hand

Niets is vervelender om er te laat achter te komen dat het beter anders had gekund. Verdiep je in de materie en weet waar je financieel aan toe bent. Wij kunnen daarbij helpen; onze Estate planners en Financieel planners hebben ervaring met familierechtelijke en andere nabestaanden regelingen en de financiële gevolgen daarvan. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. Annelies Posthumus, Senior Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. Annelies Posthumus

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

In een speciale reeks van artikelen gaan wij de dieper in op aspecten die belangrijk zijn voor vrouwen. Lees hier over de aspecten die verder aan bod komen.