Delen
Box 3 wijzigingen conceptvoorstel box 3 m.i.v. 1-1-2027 | HLB Nederland
Menu
Actueel

Wijzigingen conceptvoorstel box 3 m.i.v. 1-1-2027

Gepubliceerd op

Er ligt een conceptwetsvoorstel met wijzigingen voor de box 3 heffing.
Uitgangspunt van het conceptwetsvoorstel, is dat per 1 januari 2027 box 3-belasting geheven wordt op basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven met betrekking tot de vermogensbestanddelen in box 3.

Wijzigingen conceptvoorstel box 3 m.i.v. 1-1-2027

Daarnaast wordt de waardeontwikkeling van het vermogen in de heffing betrokken.
Voor sparen en beleggen wordt de waardeontwikkeling belast op basis van de zogenaamde vermogensaanwas. De (positieve of negatieve) waardeontwikkeling wordt zodoende in de belastingheffing betrokken.
Voor de volgende vermogensbestanddelen zal de waardeontwikkeling pas belast worden op het moment van realisatie, zoals verkoop of overlijden:

  • onroerende zaken;
  • aandelen in familiebedrijven;
  • aandelen in startende innovatieve ondernemingen.

Het conceptwetsvoorstel is naar aanleiding van de internetconsultatie op vijf specifieke punten aangepast. Hieronder sommen wij de wijzigingen in het conceptwetsvoorstel voor u op.

1: Forfait voor de eerste woning sparen en beleggen vervalt

Alle onroerende zaken in box 3 vallen nu onder de vermogenswinstbelasting.

2: Achterwaartse verliesverrekening

De achterwaartse verliesverrekening is geschrapt. Er is enkel nog sprake van onbeperkte voorwaartse verliesverrekening. Een verlies in box 3 kan daarmee alleen met de winsten van de daaropvolgende jaren verrekend worden.

3: Beginwaarde bij aanvang van de vermogenswinstbelasting

Bij de aanvang van het kalenderjaar 2027 wordt de verkrijgingsprijs van onroerende zaken vastgesteld op de waarde in het in het economisch verkeer op dat moment. In de eerdere versie van het wetsvoorstel werden de vermogenswinsten- en verliezen van vóór 2027 nog in de heffing betrokken.

4: Valutaresultaten van banktegoeden

Onder de nieuwe wijziging worden ook valutaresultaten belast. Bij banktegoeden in andere valuta kan er sprake zijn van vermogensaanwas als gevolg van valutaresultaten. In de eerdere versie van het wetsvoorstel werd alleen het directe rendement belast.

5: Genotsrechten

Voor genotsrechten (zoals het recht op vruchtgebruik) komt er een lineaire afbouw van de waarde van het genotsrecht. De inkomsten en kosten worden toegerekend aan de jaren waarin het genotsrecht bestaat. In de eerdere versie van het wetsvoorstel zouden de inkomsten en kosten in één keer belast worden en dat kon tot oneigenlijk gebruik leiden.

Voor nadere informatie en het bespreken van de gevolgen voor uw persoonlijke situatie zijn wij u graag van dienst.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met Raymond Pouw, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
Raymond Pouw