Menu
Actueel

Zakelijke ritten met een klein privé element komen u wellicht duur te staan!

Gepubliceerd op

Als u een auto van de zaak heeft, moet u, uitzonderingen daargelaten, 22% van de cataloguswaarde van de auto bij uw loon of winst uit onderneming (bij)tellen. Dit hoeft u niet te doen als u de auto voor minder dan 500 kilometer per jaar privé gebruikt. Veel discussies met de Belastingdienst gaan over de vraag of een rit zakelijk dan wel privé van aard is. Dit bleek ook uit een recente uitspraak.

Zakelijke ritten met een klein privé element komen u wellicht duur te staan!

De uitspraak betrof een ondernemer (DGA) die gebruik maakte van een auto die aan hem door zijn eigen B.V. ter beschikking was gesteld. De DGA reed naar zijn overtuiging minder dan 500 kilometer privé per jaar en had daarom een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aangevraagd. Er werd geen bijtelling door de B.V. aangegeven of ingehouden op het loon. Op het eerste oog terecht, uit de sluitende rittenadministratie bleek namelijk dat de DGA in 2011 slechts 326 privékilometers had gereden.

Uit dezelfde rittenadministratie bleek ook dat de DGA 79 ritten van en naar golfclubs had gemaakt. Deze ritten werden door de DGA allemaal als zakelijk aangemerkt, omdat de ritten samenhingen met bezoekjes die hij had gebracht aan golfclubs waarbij hij golf had gespeeld met (potentiële) zakelijke relaties. De inspecteur was echter van mening dat de ritten van en naar golfclubs aangemerkt moesten worden als privékilometers. Golf is immers een sport/hobby en derhalve een privéaangelegenheid.

Hof Den Bosch was het niet eens met het standpunt van de inspecteur en achtte het aannemelijk dat de bezoeken van de DGA aan de golfclubs zowel samenhingen met zijn rol als DGA als met het uitoefenen van een (persoonlijke) hobby. Niet alle ritten naar de golfbaan zijn dus privé.  Helaas was de DGA daarmee niet gered. Het Hof keek vervolgens namelijk naar het aantal bezoekjes dat jaarlijks wordt gebracht aan golfclubs door personen die qua inkomen, vermogen en gezin in dezelfde omstandigheden als de DGA verkeren. Op basis van dit gemiddelde zouden 17 van de 79 ritten van en naar de golfclubs als privékilometers aangemerkt moeten worden, waardoor de DGA (in 2011) alsnog boven de 500 privékilometers uitkwam. De bijtelling was dus terecht door de inspecteur gecorrigeerd.

Wij verwachten dat deze uitspraak ook gevolgen heeft voor andere ritten met een gemengd karakter. Kunt u nog wel naar het theater of een netwerkborrel met de zakelijke auto of wordt dit ook geschrapt? Voor nu nog vooral onduidelijkheid, maar wij houden u uiteraard op de hoogte.