Delen
Besparingen voor box 3 | HLB Amsterdam
Menu
Actueel

Besparingen voor box 3

Gepubliceerd op

Het huidige box 3-stelsel gaat op de schop en vanaf 2023 gaat een overgangsregeling gelden vooruitlopend op een geheel nieuw box 3-systeem. Dit overgangsstelsel werkt echter anders uit dan het box 3-systeem zoals wij dat eerst kenden. Bij belastbaar vermogen in box 3 is het slim om na te gaan hoe het overgangsstelsel in uw geval uitwerkt.

Man die op zijn tablet kijkt

Alle bezittingen die niet als spaargeld kwalificeren, worden vanaf 2023 belast op basis van een fictief rendement van 6,17%. Schulden worden in box 3 meegenomen voor een fictief rendement van 2,46%. Indien u bijvoorbeeld vastgoed, slecht renderende effecten of schulden met hoge rentepercentages heeft, kunt u bij een lager werkelijk rendement nog wel mogelijk bezwaar maken.  Het is echter verstandig om nog voor 1 januari 2023 te beoordelen of u nog besparingen voor het nieuwe box 3-systeem kan realiseren.

De grootste besparingen voor het nieuwe box 3-stelsel kunnen worden gerealiseerd door de heffingsgrondslag van box 3 te verlagen. Dit kan op meerdere manieren. Zo kunt u bezittingen die nu meegenomen worden tegen een hoog fictief rendement mogelijk omzetten in banktegoed. In onderstaande twee voorbeelden geven wij in het kort wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn voor u om een besparing in box 3 te realiseren.

Voorbeeld 1

Indien uw box 3-vermogen er in 2022 als volgt uitziet:

 Banktegoeden

 € 100.000

 Overige bezittingen

 € 500.000

 Af: Schulden

 € 450.000 -/-

 Totaal

 € 150.000

 Af: Heffingsvrij vermogen

 € 57.000 -/-

 Heffingsgrondslag Box 3

 € 93.000

De heffingsgrondslag voor box 3 bedraagt € 93.000 in dit voorbeeld. Dit leidt tot een te betalen bedrag in box 3 van circa € 3.900.

Indien in dit voorbeeld het banktegoed van € 100.000 wordt geschonken aan een kind, ziet het box 3-vermogen er per 1 januari 2023 als volgt uit:

 Banktegoeden

€ 0

 Overige bezittingen

€ 500.000

 af: Schulden

€ 450.000 -/-

 Totaal

€ 50.000

 Af: Heffingvrij vermogen

€ 57.000 -/-

 Heffingsgrondslag Box 3

€ 0

De schenking van € 100.000 leidt er toe dat de heffingsgrondslag voor box 3 nu nihil bedraagt. In dit voorbeeld hoeft er hierdoor geen belasting te betaald worden voor het box 3-vermogen. De schenking leidt dus tot een besparing van circa € 3.900.

Voorbeeld 2

In het tweede voorbeeld gaan we ervan uit dat er in de eigen BV overtollige liquide middelen zijn. Dit kapitaal kan als lening aan privé verstrekt worden, waardoor de grondslag voor box 3 daalt. De lening verstrekt door de eigen BV dient een zakelijke rente te zijn die boven de huidige spaarrente uitkomt. Een rentepercentage van onder de 1% rente is in dat geval verdedigbaar.

Voorafgaand aan de lening zou het box 3-vermogen er als volgt uitzien:

 Banktegoeden

 € 1.000.000

 Overige bezittingen

 € 500.000

 Schulden

 € 450.000 -/-

 Totaal

 € 1.050.000

 Af: heffingsvrij vermogen

 € 57.000 -/-

 Heffingsgrondslag Box 3

 € 993.000

In ons voorbeeld bedraagt de heffingsgrondslag bijna € 1.000.000 en in deze situatie is er circa €6.000 aan box 3-heffing verschuldigd.

Indien in dit voorbeeld door de eigen BV een lening wordt verstrekt van € 500.000 aan privé ziet het box 3-vermogen er als volgt uit:

 Banktegoeden

€ 1.500.000

 Overige bezittingen

€ 500.000

 Schulden

€ 950.000 -/-

 Totaal

€ 1.050.000

 Af: Heffingsvrij vermogen

€ 57.000 -/-

 Heffingsgrondslag Box 3

€ 993.000

De heffingsgrondslag blijft in beide situaties gelijk, maar door de verschillende tariefgrondslagen bedraagt de uiteindelijke box 3-heffing in deze situatie circa € 2.200. In dit voorbeeld leidt het aangaan van een lening tot een box 3-besparing van circa € 3.800.

Peildatum 

Voor het bepalen van de besparing in box 3 moet wel rekening gehouden worden met de peildatum en de zogenaamde peildatumarbitrage. Handelingen met betrekking tot uw box 3-vermogen tussen 1 oktober en 31 maart, waardoor de heffingsgrondslag in box 3 wordt gedrukt, zullen door de belastingdienst genegeerd worden. Het is dus niet mogelijk om tijdelijk rond het peildatum van 1 januari met vermogen te schuiven om box 3-heffing te besparen.

Vragen en contact

Let op: bovenstaande voorbeelden zijn algemeen en niet specifiek op uw situatie afgestemd. Wilt u nog een mogelijke box 3-besparing realiseren of beoordelen of dit in uw geval mogelijk is, informeert u ons dan zo snel mogelijk. Wij kunnen u hierover nader adviseren en beoordelen welke opties voor u het beste zijn. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2023 is echter noodzakelijk dat u voor 31 december 2022 een mogelijke wijziging in uw box 3 heeft gerealiseerd. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman