Menu
Actueel

Update Box 3

Gepubliceerd op

In januari en februari 2022 informeerden wij u over de uitspraak van de Hoge Raad inzake de heffing van inkomstenbelasting in box 3; de belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen. De uitspraak dwingt de politiek tot het maken van belangrijke keuzes.

Update Box 3

Twee varianten die in de kamerbrief van 15 april 2022 worden besproken leiden tot een automatische compensatie van een bepaalde groep belastingplichtigen. Belastingplichtigen die in het verleden geen bezwaar hebben gemaakt tegen een aanslag inkomstenbelasting zouden dan ook worden gecompenseerd.

Echter, op 20 april 2022 heeft de Staatsecretaris tijdens een debat voorgesteld om voorlopig alleen belastingplichtigen te compenseren die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen een aanslag inkomstenbelasting. Het besluit over het compenseren van belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt wordt waarschijnlijk pas later genomen. 

Ambtshalve bezwaar

De Hoge Raad zal binnen zes maanden namelijk nog een arrest wijzen in een box 3 zaak. In die zaak ligt de vraag voor of belastingplichtigen die ambtshalve bezwaar hebben gemaakt ook gecompenseerd moeten worden? Een ambtshalve bezwaar is mogelijk tot 5 jaar na het einde van het belastingjaar. Een ambtshalve bezwaar tegen de aanslag over het jaar 2017 kan worden ingediend tot en met 31 december 2022. Op dit moment hoeft u dus geen actie te ondernemen.

In dit artikel informeren wij u over de stand van zaken en kijken we vooruit naar de toekomst:

2017 - 2022

In de brief van 15 april 2022 stelt het kabinet bij twee varianten voor om automatisch rechtsherstel te bieden op basis van een nieuwe berekening. Gezien de uitspraken van de Staatsecretaris op 20 april 2022 is nog onzeker of deze nieuwe berekening ook wordt toegepast op belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen een aanslag inkomstenbelasting.

In de berekening wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Dat is een groot verschil met de huidige situatie, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het vermogen waarover je belasting betaalt voor een bepaald deel uit beleggingen bestaat. Er zijn twee varianten voor het herstel uitgewerkt, een spaarvariant en een forfaitere variant. 

Spaarvariant

Bij de Spaarvariant zullen mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente, die de laatste jaren 0% was. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente en bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt –net als nu- uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen. Het voorbeeld laat het verschil zien tussen twee belastingplichtigen:

Forfaitaire variant

In de tweede variant worden de forfaits aangepast aan de gemiddelde rendementen voor deze vermogenscategorieën in een jaar, zodat dit zo goed mogelijk aansluit bij het werkelijke rendement in dat jaar. Het werkelijk rendement wordt op deze manier zo dicht mogelijk benaderd. 

2023 en 2024

Om weer goed belasting in box 3 te kunnen heffen in 2023 en 2024, is spoedwetgeving nodig. Het kabinet stelt voor om deze spoedwetgeving aan te laten sluiten bij de uiteindelijke vormgeving van het rechtsherstel over de jaren 2017 tot en met 2022.

2025 en verder

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 wél een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerend goed). Zo wordt de waardeontwikkeling van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille van jaar tot jaar belast en niet pas in het jaar waarin een deel van de aandelen wordt verkocht.

Aangiften inkomstenbelasting 2021 & Voorlopige aanslagen 2022

De aangiften inkomstenbelasting 2021 kunnen op reguliere wijze worden ingediend. Er worden voorlopig geen aanslagen opgelegd. Het is de bedoeling dat deze aanslagen op een later moment alsnog worden opgelegd, waarin direct compensatie wordt geboden.

Als u een voorlopige aanslag 2022 mét inkomen uit box 3 hebt kunt u gebruik maken van de ‘invorderingspauze’. U heeft hierover bericht ontvangen van de belastingdienst.

Contact en vragen 

Mocht u omtrent uw eigen positie ten aanzien van Box 3 vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. In overleg met u zullen wij uw positie bepalen.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder