Menu
?

Hoe voorkom ik problemen in geval van een faillissement van mijn onderneming?

Het is goed dat u als ondernemer stilstaat bij deze vraag. Vaak wordt er pas aandacht besteed aan een eventueel faillissementsscenario wanneer de onderneming al in zwaar weer verkeert. In de meeste gevallen is het dan te laat om effectieve voorzorgsmaatregelen te treffen. Natuurlijk hoopt u niet in die situatie te belanden, maar het is om die reden van belang om deze maatregelen te treffen als het goed gaat met de onderneming.

Voorzorgsmaatregelen: pandrecht en andere zekerheden

Aan welke maatregelen kunt u zoal denken? Vaak bestaat er tussen de vennootschappen onderling een rekening-courantverhouding. Zijn de afspraken hieromtrent schriftelijk vastgelegd? Is er zekerheid gevestigd voor deze interne geldstromen? Zekerheid vestigen kan bijvoorbeeld door middel van een pandrecht of hypotheekrecht. In faillissement heeft dit als voordeel dat het object waarop een pandrecht of hypotheekrecht is gevestigd, in beginsel buiten de failliete boedel valt en dat de curator dit dus niet zonder meer mag verkopen. 

Voorzorgsmaatregelen: structuur van onderneming

In veel gevallen loopt de werkmaatschappij het grootste risico op een faillissement. Door de belangrijkste activa – zoals inventaris en intellectuele eigendomsrechten – onder te brengen in een andere vennootschap, gaan deze niet mee in een faillissement van de werkmaatschappij. Het onderbrengen van de inventaris of intellectuele eigendomsrechten kan gebeuren in de holding of in een tussenvennootschap, één en ander afhankelijk van uw structuur. 

Beperk risico rond financiering

Heeft u een bancaire financiering? Bij een faillissement lopen ook de andere vennootschappen binnen uw concern een risico. Bij een bancaire financiering is het gebruikelijk dat alle vennootschappen binnen het concern hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de bank voor de verplichtingen uit hoofde van de kredietovereenkomst. Dit betekent dat alle vennootschappen aansprakelijk zijn voor de gehele schuld aan de bank en dat de bank kan kiezen welke vennootschap zij aanspreekt. De bank zal veelal haar zekerheidsrechten op de failliete vennootschap uit gaan winnen. De lasten van het krediet drukken vaak het hardst op de failliete vennootschap. Wist u dat de curator vervolgens in de meeste gevallen het recht heeft om deze lasten te verhalen op de andere vennootschappen binnen het concern? Hierdoor bestaat de kans dat een curator alsnog de andere vennootschappen meetrekt in haar faillissement. Dit risico kunt u beperken. 

Faillissementsscan inventariseert

Wilt u weten hoe faillissementsbestendig uw onderneming en structuur zijn? Neem dan contact met ons op. We kunnen uw onderneming(en) onderwerpen aan een faillissementsscan. Deze brengt direct alle aandachtspunten aan het licht, zodat we u kunnen helpen problemen te voorkomen. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M. (Marieke) Hendrikx, Jurist bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. M. (Marieke) Hendrikx

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. M. (Marieke) Hendrikx, Jurist bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalwijk.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)416 33 05 05
mr. M. (Marieke) Hendrikx

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met J.M. (Hans) Barneveld AA, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 52 41 02 94
J.M. (Hans) Barneveld AA

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.M. (Paul) Flikweert, Partner bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.M. (Paul) Flikweert

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.M. (Paul) Flikweert, Partner bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.M. (Paul) Flikweert