Menu
?

Met welke regelgeving moet ik rekening houden bij het opstellen van mijn jaarrekening?

Alleen voor commerciële stichtingen die voldoen aan bepaalde omvangcriteria (art 2:360 lid 3 BW) geldt Titel 9 BW 2. Voor niet commerciële is Titel 9 BW 2 niet van toepassing. Welke regelgeving wel van toepassing is, is afhankelijk van de activiteiten van uw organisatie.

Met welke regelgeving moet ik rekening houden bij het opstellen van mijn jaarrekening?

Diverse sectoren kennen hun eigen regelgeving, waarin specifieke aandachtspunten en modellen zijn voorgeschreven. Daarnaast heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving richtlijnen opgesteld voor not-for-profit organisaties. Formeel zijn deze niet vereist voor organisaties die niet onder Titel 9 BW 2 vallen. Echter het verdient sterke aanbeveling deze richtlijnen toe te passen om een goed en vergelijkbaar inzicht te verschaffen aan de gebruikers van de jaarrekening.

Voorbeelden ten aan zien van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving:

  • RJ 630 -> commerciële stichtingen en verenigingen;
  • RJ 640 -> organisaties zonder winststreven en RjK C1 -> kleine organisaties zonder winststreven;
  • RJ 650 -> fondsenwervende instellingen;
  • RJ 655 -> zorginstellingen;
  • RJ 660 -> onderwijsinstellingen;
  • Etc. 

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.N. (Jeroen) Witteveen RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 94 58
drs. J.N. (Jeroen) Witteveen RA