Menu
?

Wat zijn de eisen die gesteld worden aan mijn administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)?

Het doel van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) is om ervoor te zorgen dat de processen binnen de organisatie optimaal zijn (efficiënt en effectief). Optimaal ingerichte processen zorgen er onder andere voor dat bepaalde risico’s worden afgedekt. Omdat de aard en omvang van deze risico’s verschillen per organisatie, dient voor iedere organisatie specifiek te worden bepaald welke AO/IB maatregelen benodigd zijn.

Wat zijn de eisen die gesteld worden aan mijn administratieve organisatie en interne beheersing (AO/

Bij de controle van de jaarrekening of subsidieafrekeningen zullen wij toetsen of de maatregelen binnen de AO/IB toereikend zijn om de risico’s op een onjuiste en/of onvolledige verantwoording te minimaliseren. Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid van functiescheidingen, primaire registraties en autorisaties door eindverantwoordelijken. Daarnaast heeft een non-for-profit organisatie vaak te maken met subsidievoorwaarden. In deze voorwaarden kunnen ook eisen aan de AO/IB worden gesteld. Wanneer bijvoorbeeld afrekening op basis van uren plaatsvindt, dient veelal een “sluitende” urenregistratie aanwezig te zijn. De inrichting van de urenregistratie dient dan te waarborgen dat de verantwoording van uren juist en volledig is.

Wij kunnen uw AO/IB toetsen en beoordelen of deze toereikend is gezien de daaraan te stellen eisen. Uiteraard zullen wij u vervolgens handvatten aanrijken om de AO/IB te optimaliseren.  

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. J.N. (Jeroen) Witteveen RA, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 94 58
drs. J.N. (Jeroen) Witteveen RA