Menu
Actueel

0% BTW tarief toepassen bij leveringen binnen EU; waar moet u op letten?

Gepubliceerd op

U bent ondernemer en u verkoopt goederen aan ondernemers in andere landen van de EU. Daarbij factureert u uw klant voor deze transactie met 0% BTW.
Heeft u er wel eens over nagedacht wat voor formaliteiten er horen bij het mogen toepassen van het 0% tarief bij een levering aan een klant in een andere EU-lidstaat? En wat de gevolgen zijn als u daaraan niet voldoet?

0% BTW tarief toepassen bij leveringen binnen EU, waar moet u op letten?

Het uitgangspunt is dat u als ondernemer het 0% BTW tarief bij een verkoop van goederen aan een klant in een andere EU-lidstaat mag toepassen als er sprake is van een zogeheten intracommunautaire levering.

De intracommunautaire levering

Wanneer is er sprake van een intracommunautaire levering? 

  • Als ondernemer levert u goederen aan een ondernemer of rechtspersoon/niet ondernemer, en
  • De goederen worden in het kader van deze levering naar een andere EU-lidstaat vervoerd, en
  • De afnemer van de goederen is in de andere EU-lidstaat BTW verschuldigd in verband met een intracommunautaire verwerving. 

Als verkoper moet u aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat er bij een goederenverkoop sprake is van een intracommunautaire levering om het 0% BTW tarief te kunnen toepassen. U zult dus moeten vaststellen en vastleggen dat uw klant een ondernemer is of een rechtspersoon/niet ondernemer. Verder zult u moeten vaststellen en vastleggen dat de goederen ook daadwerkelijk naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd.

Kunt u aan de Belastingdienst niet aantonen dat wordt voldaan aan de voorwaarden voor een intracommunautaire levering, dan mag u het 0% BTW tarief niet toepassen. U moet dan met 21% Nederlandse BTW factureren (of in bepaalde gevallen met 9%). Verder kan de Belastingdienst u deze niet in rekening gebrachte BTW naheffen en een boete opleggen. 

U wilt uiteraard naheffingen en boetes voorkomen. Daarom is het van belang dat u de zaken goed op orde heeft.

Klant moet ondernemer of rechtspersoon/niet ondernemer zijn

Hoe stelt u vast dat uw klant een ondernemer of rechtspersoon niet ondernemer is?
Daarvoor heeft u een geldig btw-identificatienummer van uw klant nodig. Dit btw-nummer dient u ook op de factuur te vermelden. 

U dient na te gaan of dit btw-nummer ook geldig is op het moment dat u de goederenlevering verricht en op het moment dat u de factuur opstelt. U kunt het btw-nummer checken op de speciale website van de Europese commissie (VIES) Vies on-the-Web - European Commission (europa.eu).

Het resultaat van de controle moet opgeslagen worden of uitgeprint en in uw administratie opgenomen worden.

Wanneer u geen check heeft gedaan, of later blijkt dat het btw-nummer niet meer geldig is, dan mocht u alleen het 0% BTW tarief toepassen als u erop mocht vertrouwen dat uw klant aan u een juiste naam en juist btw-nummer had opgegeven. Of u erop mocht vertrouwen is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Hierbij zijn bijvoorbeeld relevant offertes, orderbevestigingen, bankgaranties, wijze van betaling, vervoersbescheiden, aard van de goederen, de duur van de relatie met uw klant en dergelijke.

Met een geldig btw-nummer van uw klant, de afnemer, komt ook vast te staan dat de afnemer van de goederen in de andere EU-lidstaat BTW verschuldigd is in verband met een intracommunautaire verwerving.

Goederen moeten naar een andere EU-lidstaat worden vervoerd

Hoe toont u aan dat de goederen naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd? 

U heeft daarvoor voldoende bewijsmiddelen nodig. Sinds 1 januari 2020 is de EU-regelgeving daarover vereenvoudigd via een zogeheten “Quick-Fix”. Via deze Quick-Fix is geregeld in welke gevallen u in ieder geval voldoende bewijsmiddelen heeft om aan te tonen dat de goederen naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd. 

Er zijn daarbij twee hoofdcategorieën documenten die als bewijs worden beschouwd.

  1. Categorie A-documenten
    Dit zijn documenten die betrekking hebben op het vervoer van de goederen. Hierbij kunt u denken aan een volledig ondertekend CMR-transport document, een luchtvrachtfactuur of een factuur van een vervoerder van de goederen. Een volledig ondertekend CMR-document wil zeggen dat het door u als verkoper, de transporteur en uw klant is getekend. Tevens dient de plaats en het tijdstip van ontvangst te zijn ingevuld en dient de klant het formulier gestempeld te hebben. Een niet volledig getekend document is niet voldoende!

  2. Categorie B-documenten
    Dit zijn andere soorten documenten. Hierbij kunt u denken aan een verzekeringsovereenkomst voor het vervoer van de goederen, bankdocumenten waarin de betaling van het vervoer is vermeld, officiële documenten van bijvoorbeeld een notaris die de aankomst van de goederen in de lidstaat van aankomst bevestigt of een ontvangstbewijs van een entrepothouder die de opslag van goederen in de lidstaat van aankomst bevestigt.

In het geval u zelf het vervoer regelt, heeft u voldoende bewijsmiddelen als u over twee niet tegenstrijdige A-documenten beschikt of over twee niet tegenstrijdige A- en B-documenten beschikt. Daarbij is wel relevant dat deze documenten zijn afgegeven door twee partijen die onafhankelijk van elkaar zijn. Bovendien mogen dit niet de verkoper en de koper zijn.

Wanneer de goederen door of voor rekening van uw klant worden vervoerd, heeft u daarnaast een schriftelijke vervoersverklaring van uw klant nodig, die uw klant uiterlijk binnen tien dagen na de levering aan u moet overleggen.

Wanneer uw klant de goederen zelf afhaalt is het voor u lastiger om te bewijzen dat de goederen naar een andere EU-lidstaat worden vervoerd. In aanvulling op de al in de administratie aanwezige bewijsmiddelen kan in dit geval een zogeheten vervoersverklaring/afhaalverklaring dienen. Daarbij moet het gaan om een vaste klant van u die vooraf aan het vervoer een volledig ingevulde vervoersverklaring heeft afgegeven. In de vervoersverklaring moeten staan: De naam van uw klant, het kenteken van het voertuig waarmee de goederen worden vervoerd, uw factuurnummer, de plaats van bestemming van de goederen en de toezegging dat uw klant bereid is aan de Belastingdienst nadere informatie te geven over de bestemming van de goederen.

Verdere vereisten

Om het 0% BTW tarief te mogen toepassen dient u tevens de intracommunautaire levering in de Opgaaf intracommunautaire prestaties op te geven. Verder dient u op de factuur melding te maken dat er sprake is van een intracommunautaire levering.

Tot slot

Het toepassen van het 0% BTW tarief voor intracommunautaire leveringen vraagt meer administratieve aandacht dan u wellicht gedacht had. Zorg dat u de zaken goed op orde heeft en niet voor onaangename verrassingen komt te staan!

 Wij zijn u graag van dienst om uw internationale btw-vraagstukken op te lossen. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R. (Rutger) Jagersma RB, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. R. (Rutger) Jagersma RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R. (Rutger) Jagersma RB, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. R. (Rutger) Jagersma RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder