Menu
Actueel

Kan, en zo ja moet ik bezwaar (laten) maken tegen mijn box 3 heffing?

Gepubliceerd op

Het Kerstarrest, het daarmee verband houdende rechtsherstel voor (uitsluitend) bezwaarmakers, de Wet rechtsherstel box 3, de Overbruggingswet box 3 en de talloze commentaren hierop in de diverse media. Wij kunnen ons voorstellen dat u het overzicht inmiddels enigszins kwijt bent en dat onduidelijk is of, en zo ja wat u kunt doen indien u het niet eens bent met de aan u opgelegde box 3 heffing.

Daarom hieronder een overzicht op hoofdlijnen.

Bezwaar box 3

Massaal bezwaar

Voor de massaal bezwaarprocedure geldt dat tegen het geboden rechtsherstel geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Wel kan een verzoek om ambtshalve vermindering worden ingediend als u meent dat het rechtsherstel onvoldoende is. Het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering kan tot uiterlijk vijf jaar na afloop van het belastingjaar. Over 2017 dient een verzoek om ambtshalve vermindering bijv. uiterlijk per 31 december 2022 te zijn ingediend. Op dit verzoek wordt vervolgens bij beschikking besloten en tegen die beschikking staat vervolgens – volgens de normale regels – bezwaar en beroep open. 

Gewone bezwaarschriften niet massaal bezwaar

In de gevallen waarin het bezwaar niet onder de massaal bezwaarprocedure valt, doet de Belastingdienst op gewone wijze uitspraak op bezwaar. Daarbij wordt tevens ook rechtsherstel verleend voor box 3. Tegen die beslissing staat vervolgens beroep open. Een dergelijk beroep zal derhalve binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen ingediend moeten worden bij de rechtbank.

Gewone aanslagen 2021 die vanaf augustus 2022 zijn of worden opgelegd

Ten aanzien van deze aanslagen moet worden beoordeeld of de aanslag is opgelegd conform de aangifte en de systematiek van het box 3-rechtsherstel. Tegen deze aanslagen kan op normale wijze bezwaar en of beroep worden ingesteld.

Herziening aanslagen 2017-2020

Herziening van aanslagen 2017 – 2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk waren, maar waarvan de bezwaartermijn inmiddels is verstreken en waartegen geen bezwaar is ingediend. 

De Belastingdienst stuurt in deze gevallen zelf een bericht aan de betreffende belastingplichtigen. Omdat de wettelijke bezwaartermijn is verstreken, is geen gewoon bezwaar en beroep mogelijk. Wel kan een verzoek om ambtshalve vermindering worden gedaan, waarna tegen de beslissing daarop wel bezwaar en beroep openstaat.

Primitieve aanslagen over 2017 t/m 2020 die nog niet eerder zijn opgelegd

Ten aanzien van deze aanslagen moet worden beoordeeld of de aanslag is opgelegd conform de aangifte en de systematiek van het box 3-rechtsherstel. Tegen deze aanslagen kan op normale wijze bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

Nog niet onherroepelijke aanslagen over jaren t/m 2016

Over de jaren tot en met 2016 is door de Hoge Raad geoordeeld dat geen sprake is van systeemstrijdigheid met het EVRM. Vervolgens zijn diverse procedures opgestart bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. Voor deze jaren bestaat dan ook de mogelijkheid dat ooit door het EHRM wordt geoordeeld dat toch sprake is van strijdigheid met het EVRM. Deze kans wordt zeer klein geacht. 

Op 24 december 2021 onherroepelijk vaststaande aanslagen

Over de aanslagen die op 24 december 2021 al onherroepelijk vaststonden, wordt een verzoek om rechtsherstel afgewezen.  Tegen deze afwijzing staat bezwaar en beroep open. De Hoge Raad heeft echter op 20 mei 2022 geoordeeld dat dergelijke verzoeken om ambtshalve vermindering op basis van de wet mogen worden afgewezen. In reactie hierop is in de fiscale literatuur geopperd dat een civiele procedure mogelijk nog uitkomst zou kunnen bieden.

Het spreekt voor zich dat een verzoek om ambtshalve vermindering, het aantekenen van bezwaar en het instellen van beroep (welke alle drie gepaard gaan met kosten) alleen raadzaam is indien het financieel belang voldoende is. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch, Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. R.M. (Rianne) Kruitbosch

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. H.L. (Herwin) Hadders RB, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 10 91 66 27
drs. H.L. (Herwin) Hadders RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder