Menu
Actueel

Aanpassing btw-wet en de eventuele gevolgen voor de Wet Normering Topinkomens

Gepubliceerd op

Met ingang van 7 mei 2021 mogen toezichthouders geen btw meer in rekening brengen over hun vergoeding in het kader van de toezichthoudende taken. Wat betekent dit voor de bezoldiging in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT)?

Aanpassing btw-wet en de eventuele gevolgen voor de Wet Normering Topinkomens

Aanpassing in de wet

Het besluit van 28 april 2021 (nr. 2021-9403) geeft aan dat vanaf 7 mei 2021 btw niet van toepassing is over de vergoeding uit hoofde van toezichthoudende taken. Uitzondering hierbij is wanneer u als commissaris of toezichthouder ‘individuele verantwoordelijkheid draagt voor de handelingen van het toezichthoudend orgaan’. 

Over de periode van 13 juni 2019 tot en met 6 mei 2021 kan de afgedragen btw teruggevorderd worden bij de Belastingdienst. Voorwaarde is dat een gecorrigeerde factuur wordt verstuurd door de toezichthouder en de eerder in rekening gebracht btw terugbetaald wordt aan de instelling. Deze werkwijze is niet verplicht waardoor de toezichthouder er ook voor kan kiezen om de btw niet te corrigeren/terug te vorderen.  

In veruit de meeste gevallen hoeft er dus vanuit 7 mei 2021 geen btw meer in rekening te worden gebracht. Als dit ten onrechte wel gebeurt, bestaat er geen recht op aftrek van voorbelasting.

WNT controle

De wijziging in de btw-plicht verandert de WNT-verantwoording en de controle hierop niet. Indien tot en met 6 mei 2021 btw in rekening is gebracht en de btw wel teruggevorderd is bij de Belastingdienst, maar de btw niet door middel van een creditnota is terugbetaald aan de WNT-instelling, dan verhoogd dit de bezoldiging van de toezichthouder uit hoofde van de WNT. 

Indien vanaf 7 mei 2021 BTW ten onrechte in rekening is gebracht en niet is gecrediteerd, dan wordt de BTW tot de bezoldiging van de topfunctionaris gerekend.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.W.J. (Neeltje) van Dalen MSc RA, Senior Manager Audit bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
P.W.J. (Neeltje) van Dalen MSc RA