Delen
Baangerelateerde investeringskorting | HLB Nederland
Menu
Actueel

Baangerelateerde investeringskorting

Gepubliceerd op

Vanaf het jaar 2021 is er een nieuwe fiscale faciliteit die gericht is op het stimuleren van investeringen. De baangerelateerde investeringskorting (BIK) geldt naast de al bestaande regelingen zoals kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. De BIK is erop gericht om ondernemers te laten investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen.

baangerelateerde investeringskorting

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren.

Welke bedrijven kunnen van de BIK profiteren?

De BIK is erop gericht om ondernemers te laten investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. De ondernemingen kunnen zowel onder de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting vallen, mits zij werkgever zijn. 

De BIK is vormgegeven als een korting op de af te dragen loonheffingen, zodat deze faciliteit alleen te gelde kan worden gemaakt als er voldoende loonheffingen worden afgedragen. Zonder personeel kan de BIK niet worden gebruikt.

Voor welke investeringen kunt u de BIK aanvragen?

De BIK geldt alleen voor de investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen; investeringen in reeds gebruikte bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten voor de BIK. Een aantal soorten bedrijfsmiddelen kwalificeert niet voor de BIK. Dit betreft onder andere investeringen in personenauto’s, bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor de verhuur, grond en woningen.

De onderneming dient de BIK-investeringsverplichting te zijn aangegaan vanaf 1 oktober 2020. De bedrijfsmiddelen moeten volledig betaald worden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. Investeringen uit het 4e kwartaal 2020 komen alleen in aanmerking voor de BIK indien er in 2021 of 2022 nog een (deel)betaling plaats vindt. Per bedrijfsmiddel dient de kostprijs ten minste € 1.500 te bedragen en op jaarbasis dienen de investeringen in deze bedrijfsmiddelen minimaal € 20.000 te bedragen. Indien u de omzetbelasting op de investering kunt verrekenen, zijn de voorgenoemde bedragen exclusief omzetbelasting. Zo niet, dan zijn de bedragen inclusief omzetbelasting. Bovendien moet het bedrijfsmiddel binnen 6 maanden na de laatste betaling in gebruik zijn genomen.

De omvang van de BIK, dus de korting op de af te dragen loonheffingen, bedraagt in 2021 3,9% voor investeringen tot en met € 5.000.000. Voor bedragen daarboven bedraagt deze 1,8%. De omvang van BIK voor 2022 hangt af van de omvang van het gebruik van de regeling in het jaar 2021. De wetgever heeft een budget van in totaal 4 miljard euro voor de jaren 2021 en 2022. 

Voorbeeld:
Bij een totaal aan kwalificerende BIK-investeringen in 2021 van € 250.000 bedraagt de korting op de af te dragen loonheffingen € 9.750. Daarnaast kan hierop de investeringsaftrek van toepassing zijn. 

Wat moet u doen om de investeringskorting te kunnen krijgen

Om de BIK te kunnen verzilveren dient de onderneming een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van de aanvraag wordt door RVO een BIK-verklaring afgegeven. Deze BIK-verklaring vermeldt hoeveel de korting op de af te dragen loonheffingen bedraagt.

Voor het jaar 2021 kan (pas) vanaf 1 september 2021 de aanvraag bij RVO worden ingediend. Binnen 12 weken behoort RVO de BIK-verklaring af te geven, zodat naar verwachting de korting kan worden verrekend in de aangiften loonheffingen over november 2021 en december 2021. Indien deze aangiften te weinig ruimte bieden om de BIK volledig te kunnen verrekenen, kunnen de loonaangiften van eerdere maanden worden gecorrigeerd. De BIK kan per saldo niet meer bedragen dan de af te dragen loonheffingen in een jaar. 

Tip: maak een overzicht van uw BIK-investeringen 2021 en dien zo spoedig mogelijk na 1 september 2021 de aanvraag bij RVO in.

De datum van de BIK-verklaring bepaalt in welk jaar de korting op de afdracht loonheffingen moet plaats vinden. Indien u de aanvraag over 2021 eind december 2021 indient, wordt de BIK verklaring afgegeven in 2022 en wordt het voordeel genoten in de vorm van een afdrachtsvermindering in 2022.

Hoe vaak kan een BIK-verklaring worden aangevraagd?

Per kalenderjaar mag een onderneming ieder kwartaal een aanvraag indienen als er in dat kwartaal een totale investering heeft plaats gevonden van ten minste € 20.000 (bestaande uit investeringen van ten minste € 1.500 per stuk). 

Let op! De onderneming moet op eigen initiatief een correctie van de BIK-verklaring indienen als blijkt dat het bedrijfsmiddel niet binnen 6 maanden na de laatste betaling in gebruik is genomen. De wetgeving bevat (vooralsnog) geen BIK-correctie indien het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen en in de komende jaren weer wordt verkocht.

Fiscale eenheid

Voor de situatie van fiscale eenheid vennootschapsbelasting heeft de Nederlandse overheid een verzoek ingediend bij de Europese Commissie. De wens van de wetgever is om bij de fiscale eenheid de investeringen van alle vennootschappen gezamenlijk in aanmerking te nemen, ongeacht of die vennootschap zelf werknemers in loondienst heeft. De werkgever met voldoende afdracht loonheffingen claimt vervolgens de BIK voor alle vennootschappen die tot de fiscale eenheid behoren. Of de Europese Commissie dit toestaat is op dit moment (medio maart 2021) nog niet bekend. 

Wij verwachten u hierover binnenkort meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R.A. (Rosalinde) Stasse RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
R.A. (Rosalinde) Stasse RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rémon) Bloemen, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
R. (Rémon) Bloemen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rémon) Bloemen, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Valkenburg aan de Geul.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)43 880 04 00
R. (Rémon) Bloemen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman