Menu
Actueel

Nieuw btw-regime e-commerce per 1 juli 2021

Gepubliceerd op

Na de Brexit volgt per 1 juli 2021 nog een andere omvangrijke aanpassing: het nieuwe btw-regime voor de E-commerce. Deze nieuwe E-commerce regeling heeft als doel btw-fraude te bestrijden, grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken en een eerlijke concurrentie voor bedrijven in de EU te waarborgen. Deze nieuwe regels dwingen de E-commerce en afstandsverkopers tot een volledige herziening van de bestaande procedures. Lees in dit artikel wat u voor 1 juli moet regelen.

Nieuw btw-regime e-commerce per 1 juli 2021

Vanwege de corona pandemie was de invoering van deze btw-regels met zes maanden uitgesteld tot 1 juli 2021. Op dit moment is zelfs nog niet geheel duidelijk of Nederland en Duitsland per 1 juli 2021 wel al in staat zijn om alle voorgestelde btw-aanpassingen integraal door te voeren. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft al gemeld dat een verder uitstel niet aan de orde is. Bedrijven moeten zich daarom nu voorbereiden op de nieuwe regelingen voor E-commerce per 1 juli 2021.  

Btw op alle importzendingen

De huidige invoer vrijstelling voor kleine zendingen (tot € 22) wordt per 1 juli 2021 afgeschaft. 
In plaats daarvan kan een speciale invoerregeling voor verkoop op afstand van ingevoerde goederen (niet accijnsgoederen) worden gebruikt voor zendingen met een maximale intrinsieke waarde van € 150. Invoer btw op deze zendingen is niet meer verschuldigd op het moment van de fysieke invoer (binnenkomst in de EU) maar op het moment van aflevering bij de afnemer in de lidstaat van bestemming. De IOSS (Import One Stop Shop) maakt het mogelijk door middel van een enkele btw-registratie de voor deze leveringen verschuldigde btw aan te geven en te betalen in alle lidstaten. Hiertoe is een aanvraag van een zogeheten IOSS VAT identificatienummer noodzakelijk. Dit nummer moet bij de invoer worden vermeld op de douanedocumenten. Aangeven en betalen van de verschuldigde btw moet binnen een maand na het aangiftetijdvak van aflevering. 

Alleen zendingen met een intrinsieke waarde van maximaal € 150 vallen onder de toepassing van deze IOSS. De intrinsieke waarde van een zending kan worden verminderd door de transport- en verzekeringskosten afzonderlijk op de factuur te vermelden. De IOSS-administratie moet 10 jaar bewaard worden.  

Er komt een speciale regeling voor de import van goederen door postbedrijven, koeriersbedrijven en andere logistiek dienstverleners.  

One Stop Shop

Het huidige VAT MOSS (Mini One Stop Shop) waarmee momenteel al telecommunicatie-, omroep- en elektronische dienstverleners via een enkele btw registratie in de EU elektronisch via een portal de verschuldigde btw in alle EU lidstaten kunnen aangeven en afdragen, zal worden uitgebreid. Voor alle B2C-diensten, afstandsverkopen binnen de EU en ook bepaalde binnenlandse leveringen van goederen kan deze uitgebreide One Stop Shop (OSS) worden gehanteerd. 

Afstandsverkopen regeling vereenvoudigd

De momenteel geldende - land specifieke - drempels voor afstandsverkopen van goederen worden per 1 juli 2021 afgeschaft en vervangen door één EU-brede drempel van € 10.000. Deze drempel geldt voor de afstandsverkopen van goederen en telecommunicatie, omroep en elektronische diensten samen. Voor transacties onder deze drempel is de btw verschuldigd in het land van de EU-leverancier. In alle andere gevallen is btw verschuldigd in het land waar de klant de prestatie ontvangt. EU leveranciers kunnen er echter voor kiezen om de drempel van € 10.000 buiten toepassing te laten en direct de verschuldigde btw af te dragen in het land van de afnemer. Deze keuze geldt voor minimaal twee jaar. Voor afstandsverkopen aan particulieren vervalt de verplichting om een btw factuur uit te reiken. De OSS-administratie moet 10 jaar worden bewaard.  

Voorbeeld 
Stel de verkoop van goederen is door een Nederlandse leverancier in 2022 voor € 5.000 aan Duitse particulieren en voor € 6.000 aan Luxemburgse particulieren. De goederen worden op verzoek van de leverancier vanuit Nederland thuisbezorgd bij de particulieren. Totaal aan afstandsverkopen is € 11.000, dus overschrijding van het drempelbedrag van € 10.000. Op verkopen aan Duitsland moet de leverancier vanaf het moment van overschrijding van het drempelbedrag van € 10.000 dus Duitse btw in rekening brengen. Vanaf datzelfde moment moet hij aan de Luxemburgse klanten Luxemburgse btw factureren. De verschuldigde Duitse en Luxemburgse btw dient hij aan te geven via het OSS-portal en afdragen aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de btw vervolgens door aan Duitsland en Luxemburg.  
Deze ‘vereenvoudiging’ leidt er dus toe dat een relatief kleine afstandsverkoper vanaf 1 juli 2021 veel eerder dan voorheen de btw is verschuldigd in het land van zijn afnemer en aldaar - via het OSS - voor de btw-afdracht moet zorgen. Tot 1 juli was het drempelbedrag voor Duitsland € 100.000 en ook voor Luxemburg € 100.000 (was tezamen dus zelfs € 200.000). 

Online platforms en marktplaatsen worden aansprakelijk voor btw

Vanaf 1 juli 2021 moeten exploitanten van elektronische interfaces (online platforms of marktplaatsen, hierna: online platforms) de btw betalen die verschuldigd is over verkopen van goederen gefaciliteerd via hun online platform. In geval van een levering via een online platform wordt de toeleverancier geacht te leveren aan het online platform en het online platform levert met de lokale btw aan de klant (van de toeleverancier). Het online platform is in principe verantwoordelijk voor de afdracht van de btw op laatstgenoemde levering als de transactie door het online platform wordt gefaciliteerd. De online platforms kunnen hierbij gebruik maken van de IOSS en OSS. 

 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R. (Rutger) Jagersma RB, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. R. (Rutger) Jagersma RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans, Belastingadviseur bij HLB Witlox Van den Boomen in Gemert.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)492 36 12 48
mr. P.P.S.C. (Pieter) Tielemans

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. R. (Rutger) Jagersma RB, Belastingadviseur bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
mr. R. (Rutger) Jagersma RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met E.G. (Esther) Schoones, Managementassistent bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
E.G. (Esther) Schoones