Delen
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting | HLB Nederland
Menu
Actueel

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting geldt niet voor rechtspersoon

Gepubliceerd op

De bedrijfsopvolging binnen de familie wordt in diverse fiscale wetten gefaciliteerd. De bekendste faciliteit is de zogenaamde BOR (of BOF): een vrijstelling in de schenk- en erfbelasting en ook in de inkomstenbelasting voor geschonken, respectievelijk geërfd ondernemingsvermogen. Ook de overdrachtsbelasting kent een bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting kent een bedrijfsopvolgingsfaciliteit: als een ondernemer zijn onderneming aan één of meer familieleden overdraagt, blijft heffing van overdrachtsbelasting met betrekking tot de verkrijging van de onroerende zaken die behoren tot en dienstbaar zijn aan de overgedragen onderneming achterwege. Aan deze vrijstelling is wel een voorwaarde verbonden die we ook kennen bij de BOF: de onderneming moet door de verkrijger(s) worden voortgezet.

Onroerendezaakrechtspersoon

In 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vrijstelling eveneens van toepassing kan zijn indien aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (OZR), worden verkregen (ervan uitgaande dat het aanwezige vastgoed als onderneming kwalificeert).

Van een OZR is sprake als een BV voldoet aan een bezitseis én een doeleis. Aan de bezitseis wordt voldaan als meer dan 50% van de totale bezittingen van de rechtspersoon bestaan uit onroerende zaken. Aan de doeleis wordt voldaan als de onroerende zaken voor ten minste 70% dienstbaar zijn aan het verkrijgen, vervreemden of exploiteren van deze onroerende zaken.

De Hoge Raad keek als het ware door de OZR heen: als een directe verkrijging van het vastgoed is vrijgesteld, dan geldt dit ook voor de indirecte verkrijging; een gelijke behandeling dus van een stenentransactie en een aandelentransactie.

Stel nu dat de verkrijger/bedrijfsopvolger van zo’n OZR niet natuurlijk persoon X is (een mens van vlees en bloed), maar een rechtspersoon – X BV - waarvan alle aandelen worden gehouden door X. Geldt de hierboven genoemde doorkijkbenadering dan ook?

Met andere woorden: mag je dubbel doorkijken door de OZR BV en door de verkrijgende BV?

Helaas

Diverse rechtbanken en hoven hebben in 2020 en 2021 beslist dat de doorkijkbenadering uitsluitend ziet op OZR die wordt verkregen en dat de vrijstelling geen toepassing kan vinden als aandelen in een OZR worden verkregen door een BV waarvan de aandelen worden gehouden door de in de vrijstellingsbepaling genoemde personen. Afgelopen maand heeft de Hoge Raad deze jurisprudentie bevestigd. Nu het tarief van de overdrachtsbelasting naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2023 (verder) wordt verhoogd naar 10%, is het raadzaam om de positie van het vastgoed in een structuur kritisch te bezien, zodat op het moment van toekomstige verkoop (al dan niet binnen de familie) gebruik kan worden gemaakt van de diverse vrijstellingen in de overdrachtsbelasting, o.a. de bovenstaande bedrijfsopvolgingsfaciliteit. 

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Bert) Nannen, Vennoot / Fiscalist bij HLB Nannen in Groningen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)50 526 65 33
mr. E. (Bert) Nannen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Herwin Hadders, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel + 31 (0)30 605 85 11
drs. Herwin Hadders

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met P.H.P.J. (Pascal) Scheerder, Partner / Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
P.H.P.J. (Pascal) Scheerder