Delen
Voorjaarsnota 2022 | HLB Nederland
Menu
Actueel

Voorjaarsnota 2022

Gepubliceerd op

Op 20 mei 2022 heeft Minister Kaag (Financiën) de Voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De Voorjaarsnota heeft een ander karakter dan voorgaande jaren en bevat een integraal meerjarig beeld van wat in de ontwerpbegroting 2023 verwacht kan worden. De ontwerpbegroting zelf volgt pas met Prinsjesdag. Hieronder volgen de meest in het oog springende (fiscale) plannen.

Voorjaarsnota 2022

Let wel, door de inmenging van de Tweede Kamer kunnen de plannen nog wijzigen. Ook kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd als gevolg van eventuele tegenvallers.

Uitgaven overheid

Het kabinet wil het wettelijke minimumloon met 7,5% verhogen in drie jaarlijkse stappen vanaf 2023.  De hoogte van de AOW gaat meestijgen met dezelfde stappen.

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld. In 2023 kan € 0,21 per kilometer onbelast worden vergoed.

Inkomsten overheid

In de vennootschapsbelasting wordt de schijfgrens weer verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Hierdoor betalen bedrijven eerder het hoge Vpb-tarief van 25,8%. Het verbreken van een fiscale eenheid kan nog steeds een fiscaal voordeel opleveren. Er zijn namelijk (nog) geen plannen om het tarief van 15% in de eerste schijf te verhogen.

In box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) worden per 1 januari 2024 twee schijven geïntroduceerd. Het basistarief over de eerste € 67.000 aan inkomsten is 26%. Daarboven geldt een tarief van 29,5%. Een betere spreiding van dividenden kan een fiscaal voordeel opleveren. Dat geldt overigens ook voor vervreemdingswinsten, bijvoorbeeld bij verkoop, maar ook bij schenkingen en overlijden.

Ook in het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt een wijziging aangebracht. De zogenoemde doelmatigheidsmarge bij de vergelijking met een andere dienstbetrekking wordt verlaagd van 25% naar 15%.

Zonnepanelen

De ingewikkelde fiscale regelgeving rond zonnepanelen voor particulieren verdwijnt per 1 januari 2023. Er wordt een btw-nultarief toegepast op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Schenkingsvrijstelling

Zoals eerder aangekondigd zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 worden verlaagd van 106.671 euro (bedrag 2022) naar 27.231 euro. In 2022 kan nog gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Een schenking in 2022 dient uiterlijk in het jaar 2024 gebruikt te worden voor de aankoop van een eigen woning. Er zijn dus nog mogelijkheden om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken.

Fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedageserve (FOR) in de inkomstenbelasting wordt afgeschaft. Een ondernemer kan buiten de sfeer van de onderneming uiteraard nog wel een oudedagsvoorziening opbouwen, bijvoorbeeld via een lijfrente- /bankspaarproduct.

Expats

De grondslag van de 30% regeling voor expats wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd tot de zogenoemde Balkenende-norm (WNT-norm). Momenteel is deze norm € 216.000. Deze maatregel kent een overgangsregeling van drie jaar. De maximale looptijd van de regeling blijft vijf jaar.

Overdrachtsbelasting

Het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 10,1 procent. Het algemeen tarief geldt niet voor de verkrijging van woningen door mensen die deze zelf langdurig gaan bewonen (dit blijft 2%).

Heffingskorting

De algemene heffingskorting (maximaal € 2.888) is sinds een aantal jaren inkomensafhankelijk. Met ingang van 2023 wordt hierbij ook gekeken naar het inkomen in box 2 en box 3. Hierdoor ontvangen mensen die voornamelijk inkomen hebben in box 2 of 3 een lagere korting op de te betalen belasting. 

Mocht u vragen hebben dan zijn wij uiteraard graag bereid om deze te beantwoorden.

Kies een specialist bij jou in de buurt:

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. E. (Edwin) Wolters RB, Fiscalist bij HLB Nannen in Emmen.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)591 61 23 77
mr. E. (Edwin) Wolters RB

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met HLB Witlox Van den Boomen, Algemene contactgegevens bij HLB Witlox Van den Boomen in Waalre.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)402 21 58 05
HLB Witlox Van den Boomen

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal, Partner bij HLB Amsterdam in Amsterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)6 22 66 29 77
mr. J.M.M. (Hans) Blankendaal

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met drs. Taco Holwerda, Partner bij HLB Blömer in Nieuwegein.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)30 605 85 11
drs. Taco Holwerda

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman

Heeft u nog vragen?

Neem direct contact op met R. (Rob) Huisman, Senior Belastingadviseur bij HLB Den Hartog in Rotterdam.

Stuur een e-mail of bel +31 (0)10 278 11 00
R. (Rob) Huisman